COBRA betoniasemat

COBRA edustaa uuden tyyppistä ajattelutapaa betonin valmistuksesta. Betoniasema tehdään täysin valmiiksi tehtaalla, toimitetaan asiakkaalle haluttuna ajankohtana. Asiakas voi tuotantotekijöiden tai markkinatilanteen muuttuessa siirtää aseman uuteen paikkaan. Betoniasema toimii aina täydellä kapasiteetilla siellä missä betonin tarve on suurin.

Vaikka COBRA on siirrettävä betoniasema, on sillä samat ominaisuudet kuin kiinteällä betoniasemalla patentoidun erikoisrakenteen ansiosta.

COBRA on kompakti kokonaisuus, jossa yhdistyvät helppo ja nopea asennus, suuri tuotantokapasiteetti sekä huippulaatuinen betoni. Sekoittimena on mallista riippuen joko tasosekoitin tai kaksoisakselisekoitin.

COBRA betoniasema on suunniteltu toimimaan tehokkaasti myös ankarissa talviolosuhteissa. Kaikki mallit ovat talvivarusteltuja jo tehtaalta lähtiessä ja voidaan varustaa tehokkaalla kiviaineksen lämmitysjärjestelmällä.


Nopeasti sinne, missä betonia tarvitaan!