Kalkulator oszczędności przy korzystaniu z ważenia kruszywa "w locie"

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić każdego roku dzięki naszemu systemu ważenia „w locie – on the fly”

Zazwyczaj niedokładne dozowanie kruszywa i występująca odchyłka są wyrównywana poprzez dozowanie dodatkowego cementu do mieszanki, aby osiągnąć wymaganą wytrzymałość betonu. Wykorzystując ważenie kruszywa "w locie" możemy osiągnąć lepszą dokładność dozowania z bardzo małą odchyłką ważonego kruszywa. W związku z tym unikamy dodatkowego dozowania cementu.

Wprowadź informacje poniżej, aby obliczyć jakie będą Twoje roczne oszczędności w wyniku korzystania z dozowania kruszywa "w locie-on the fly".

Wybierz walutę

$

$

Roczna produkcja (m3)

50000

Cena cementu (eur/t)

100

Rozmiar mieszalnika (m3)

3

Cena paliwa używanego przez ładowarkę (eur/l)

0.9

Płaca kierowcy i koszty poboczne (eur/h)

35

Roczne oszczędności zostały obliczone. Wynik jest pokazany poniżej. Prześlemy również podsumowanie z wynikiem na Twój adres emailowy.

Roczne oszczędności cementu

Oszczędności cementu w tonach 0 tn

Oszczędności cementu 0

Liczba oszczędności w przeliczeniu an cementowozy 0 kpl

Roczna redukcja emisji

Redukcja emisji CO2 z produkcji cementu: 0 tn

Oszczędności z pracy ładowarki

Zaoszczędzony dystans przy niższej rampie: 0 km

Oszczędzony czas: 0 h

Oszczędności w kosztach paliwa: 0

Oszczędności w płacach: 0

Chcesz wprowadzić te oszczędności w życie? Skontaktuj się z naszym specjalistą i wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom. Możesz również skorzystać ponownie z kalkulatora wciskając "rozpocznij od początku".

Roczne oszczędności zostały obliczone. Wynik widoczny jest poniżej. Prześlemy również podsumowanie z wynikiem na Twój adres mailowy.

Roczne oszczędności cementu

Oszczędności cementu w tonach 0 tn

Oszczędności cementu $0

Liczba oszczędności w przeliczeniu an cementowozy 0 kpl

Roczna redukcja emisji

Redukcja emisji CO2 z produkcji cementu: 0 tn

Oszczędności z pracy ładowarki

Zaoszczędzony dystans przy niższej rampie: 0 km

Oszczędzony czas: 0 h

Oszczędności w kosztach paliwa: $0

Oszczędności w płacach: $0

Chcesz wprowadzić te oszczędności w życie? Skontaktuj się z naszym specjalistą i wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom. Możesz również skorzystać ponownie z kalkulatora wciskając "rozpocznij od początku".