Betoniarnie specjalnego przeznaczenia

Tecwill jest w stanie wyprodukować węzeł betoniarski, lub część urządzeń zgodnie z wymaganiami Klienta

W niektórych przypadkach zasobniki kruszywa, mieszalniki i inny sprzęt musi zostać wpasowany w specyficzne wymiary działki.
 
 

Węzeł COBRA może zostać wyposażony w 2 mieszalniki. Poza produkcją betonów towarowych węzeł może dostarczać betony na potrzeby prefabrykacji. Jest również możliwe rozdzielenie produkcji betonów i zapraw pomiędzy dwa niezależne mieszalniki.