Wyposażenie opcjonalne węzłów TOWER

Pomiar wilgotności kruszywa

Wilgotność kruszywa może być mierzona przy użyciu sensora, wysyłającego dane w czasie rzeczywistym do systemu sterowania produkcją. System sterowania WillControl automatycznie dokonuje korekty przy obliczaniu potrzebnej ilości wody przypadającej na jeden zarób.


Dozowanie włókien stalowych lub syntetycznych

Węzeł może być wyposażony w pełni automatyczny system dozowania włókien stalowych lub syntetycznych do mieszalnika lub do betonomieszarki.


Pomiar i regulacja wilgotności / konsystencji betonu

Mieszalniki mogą być wyposażone w system pomiaru wilgotności mieszanki betonowej. Czujnik wilgotności jest podłączony do systemu sterowania WillControl, który reguluje ilość wody dostarczanej do mieszalnika w sposób pozwalający osiągnąć wymagany poziom wilgotności i konsystencji mieszanki.


System wysokociśnieniowego mycia mieszalnika WALTER

Do mycia mieszalnika, leja spustowego betonu lub kosza transportującego beton na prefabrykację stosowany jest system wodny wysokiego ciśnienia. System wysokiego ciśnienia korzysta z oddzielnego urządzenia myjącego niezależnie od systemu wody węzła betoniarskiego.


Dozowanie wody z recyklingu

Woda z mycia mieszalnika i betonomieszarek może być ponownie użyta do procesu produkcyjnego. Woda z recyklingu dozowana jest przy użyciu pompy zgodnie z parametrami wprowadzonymi w systemie sterowania.


Rynna odbierająca wodę z mycia

Jeżeli wymagany jest transport wody z mycia mieszalnika do systemu wody z recyklingu, możliwe jest zainstalowanie rynny odbierającej. Może być ona łatwo skierowana pod wylot mieszalnika, kiedy istnieje taka potrzeba.


Laboratorium oraz jego wyposażenie

Tecwill może dostarczyć laboratorium betonu wraz z niezbędnym wyposażeniem.


Szybkie tarowanie wag

Istnieje możliwość zainstalowania systemu szybkiego tarowania dla sprawdzenia wag i pomocy w kalibracji. Gotowość wag sprawdzana jest za pomocą autoryzowanych odważników, które unoszone są przy pomocy siłowników pneumatycznych.


System dozowania barwników oraz suchych dodatków

System ten jest odpowiedni do dozowania suchych dodatków lub barwników w płynie. Zgodnie z wymaganiami Klienta suche dodatki np. krzemionka, może być dozowana z 40 kg worków, big-bagów lub z silosów. Suche bądź płynne dodatki mogą być dozowane w przypadku produkcji kolorowych materiałów budowlanych.


System monitoringu

Istnieje możliwość zainstalowania szeregu kamer monitotujących proces produkcyjny na węźle.