betongfabrik för en produktfabrik

Tillverkning av betongprodukter kräver specialegenskaper av betong

I en produktfabrik blandas olika typer av massor, t.ex. bottenmassa, ytmassa och färgbetong.

Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar för betongproduktion på produktfabriker t.ex.:

 • D-Mix betongfabrik
 • DOUBLE betongfabrik med två blandare i olika storlekar, den ena för bottenmassan och den andra för ytmassan
 • skräddarsydd speciallösning enligt kundens behov och önskemål

Betongfabriken kan placeras i närheten av produktmaskinen eller lite längre bort i anslutning till fabriken om utrymmet är begränsat.


Fabriken kan utrustas med nödvändig tilläggsutrustning, t.ex. med

 • 1-2 blandare
 • transport av massa till produktmaskinen längs massaspåret eller bandet
 • orderpunkt för betong som kan placeras i anslutning till produktmaskinen
 • doseringsanordning för lättbetong
 • regleringssystem för betongfukt
 • doseringssystem för flytande färger för tillverkning av färgbetong
 • ett pneumatiskt doseringssystem för färgpigment för tillverkning av färgbetong
 • doseringssystem för vitcement