« blogin etusivulle

05.08.2019  |  Jarno Romppanen

Arcamix tuhkastabilointiasema Espooseen

 

Tecwill toimitti Arcamix tuhkastabilointiaseman Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:lle Espoon Ämmässuolle maaliskuussa 2019. HSY käyttää uutta Arcamix tuhkastabilointiasemaan Vantaan energian jätevoimalan polttoprosessista syntyvien vaarallisten lentotuhkan ja APC (Air Pollution Control) -jätteen stabilointiin. Stabiloitumassa loppusijoitetaan sitä varten rakennettuun vaarallisen jätteen soluun . Uuden Arcamix-asemaan hyödynnettiin HSY:n vanhan aseman lentotuhka- ja sementtisiilot, kompressori- ja ohjaamokontit.

DSC03248_c

Arcamix tuhkastabilointiaseman on erikoisasema Arcamix-tuoteperheessä. Arcamix tuhkasekoitusaseman toteutettiin HSY:n määrittämien vaatimusten mukaisesti. Arcamix tuhkastabilointiasemassa käytettiin poikkeuksellisesti LAPA 2000 pystyakselisekoitinta, johon asennettiin lisävarusteina Walter automaattipesulaitteisto sekä hydrauliikka toimiset tyhjennysluukkut. Arcamix asemaan liitettiin kolme lentotuhkasiiloa, kaksi sementtisiiloa ja kaksiosainen kiviaineksen ja kuonan vastaanottotasku annostelulaitteineen ja kuljettimineen. Valmis stabiloitu massa voidaan tyhjentää joko aseman alapuolella olevaan taskuun tai pitkälle hihnakuljettimelle, joka siirtää massa loppusijoitussoluun. Stabilointiprosessissa hyödynnetään HSY:n Ämmässuon kierrätyskeskuksen teknistä vettä.
Arcamix tuhkastabilointiasemaan voi myös käyttää bentoniitin sekoittamiseen, pilaantuneiden maa-ainesten stabilointi, uusiomaa-ainesten sekoittamiseen ja jopa pieni muotoiseen betonituotantoon.
Asemakonttien ja moduulien paikoilleen asennukset tehtiin Espoossa loppuvuoden aikana 2018. Asemamoduulit esipystytettiin ja testattiin mekaanisesti sekä sähköisesti Joensuussa ennen niiden lähettämistä Espooseen. Ainoastaan pitkä massansiirtokuljetin rakennettiin esivalmistelluista moduuleista työmaalla, kuljettimen 53 m pituuden vuoksi. Asema käyttöönotettiin ja testattiin HSY:n laatiman käyttöönotto- ja testausohjelman mukaisesti tammikuussa 2019. Käyttöönoton jälkeen HSY:n käyttöhenkilöstö aloitti tuhkastabiloinnit uudella Arcamix asemalla.
Huolellisesti suunnitellun ja esikokoonpannut ja sähköistetyt Arcamix konttimoduulit mahdollistivat nopean asennuksen talvisissa olosuhteissa. Arcamix aseman asennus suoritettiin alkuperäisen aikataulun mukaan. Asemaan säätiin kytkettyä sähköt muutaman päivä aseman saapumisesta Ämmässuolle. Talvieristetty asema saatiin lämpimäksi ja viimeistelyasennukset, järjestelmien kytkeminen konttien välillä ja sähköistykset pystyttiin tekemään lämpimässä asemassa.
Perinteisesti kentällä rakennetun laitteiston käynnistyksen alussa on mahdotonta arvioida luotettavasti, kuinka pitkään prosessin ja laitteiden käyttöön virittäminen tulee viemään - päivän tai pari vai jopa viikkoja.

DSC03259_c

Arcamix tuhkastabilointiasemalla tehdään korkealaatuista stabilointituotantoa. Korkealaatuinen sekoituslaatu saavutetaan WillControl ohjausjärjestelmällä, joka osaa hyödyntää jokaiselle annostelulaitteelle rakennettua matemaattista mallia ja sen avulla parantaa annostelujen toistotarkkuutta menettämättä tuotantokapasiteettiaan. Lisäksi oikein mitoitetut Arcamix Tecwill laitteet ja niiden oikean kokoiset moottorit pienentävät omalta osaltaan laadunvaihtelua sekä säästävät myös sähköenergiaa.
Tecwill Arcamix aseman mukana toimitetaan myös huolto-ohjelma, jonka mukaisesti toteutetut huollot pitävät kunnossapitokustannukset maltillisina.
Viallisten tai lähiaikoina vikaantuvien (kuluvien) osien vaihtamisella oikeaan aikaan, voi säästää huomattavasti vähentyneinä seisokki-, vikaselvitys- ja korjauskustannuksina tuotannon menetyksistä. Vara- ja kulutusosien tilauksen helpottamiseksi toimitukseen kuuluu myös LinkOne varaosakirja.
HSY halusi uuden tuhkastabilointiaseman, jolla pystyttäisiin stabiloimaan jätevoimalan tuhkat keskeytyksettä ja sekoituslaatu olisi korkealaatuista. Käyttöhenkilökunta halusi käyttövarmuutta, huolettavuutta ja lämpimiä sisätiloja talven viimoja vastaan uudelta asemalta. Tecwill Arcamix tuhkastabilointiasema on osoittautunut tarkaksi ja korkealaatuisen sekoitusta tekeväksi asemaksi. LAPA sekoittimeen kytketty Walter automaattipesulaitteisto on helpottanut sekoittimen puhdistusta ja helpottanut käyttöhenkilöstön käsintehtävää puhdistustyömäärää.
Vaarallisen lentotuhkan ja APC (Air Pollution Control) -jätteen stabilointiin onnistuu vaivattomasti uudella Tecwill Arcamix tuhkastabilointiasemalla.