« tillbaka

aug 07, 2019  |  Jarno Romppanen

Arcamix askstabiliseringsstation till Esbo i Finland

 

Tecwill levererade en helt ny Arcamix askstabiliseringsstation till Käringmossens avfallshanteringscentral i Esbo som drivs av Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Leveransen ägde rum i mars 2019.

HRM utnyttjar Tecwill Arcamix askstabiliseringsstationen för att stabilisera miljöfarlig flygaska och APC-avfall (air pollution control) som uppstår vid avfallsförbränningen i Vanda Energis avfallskraftverk. Stabiliserad massa deponeras i en deponicell för farligt avfall.

HRM:s gamla station utnyttjades vid monteringen av den nya Arcamix askstabiliseringsstationen. De gamla flygask- och bindemedelssilorna samt kompressor- och kontrollrumscontainrarna återanvändes i monteringsprocessen.

DSC03248_c

Arcamix askstabiliseringsstationen är en speciell, skräddarsydd station i Arcamix produktfamiljen. Arcamix askstabiliseringsstationen är designad enligt de krav som ställts av HRM. Som undantag utrustades Arcamix askstabiliseringsstationen med en LAPA 2000 vertikalaxelblandare. Blandaren har som tilläggsutrustning ett automatiskt högtryckstvättsystem som kallas Walter och hydrauliska tömningsluckor. Arcamix stationen utrustades med tre flygasksilor, två bindemedelssilor och en tvådelad mottagningsficka för ballast och slagg. Mottagningsfickan försågs med doseringsutrustning och transportörer. Stabiliserad massa kan tömmas antingen i en ficka som finns under stationen eller på en lång bandtransportör, vilken transporterar massan in i deponicellen. Stabiliseringsprocessen använder det tekniska vattnet från Käringmossens avfallshanteringscentral som drivs av HRM. 

Arcamix askstabiliseringsstationen lämpar sig också för blandning av bentonit, stabilisering av förorenad jord, blandning av återvunnet jordmaterial samt småskalig betongtillverkning.

Stationscontainrarna och modulerna installerades i Esbo under de återstående månaderna 2018. Stationsmodulerna förmonterades och testades mekaniskt och elektroniskt i Tecwills monteringshall i Joensuu innan de levererades till Esbo. Endast den långa masstransportören byggdes av prefabricerade moduler på byggplatsen på grund av transportörens längd (53 m). Stationen togs i bruk och testades i enlighet med HRM:s installations- och testprogram i januari 2019. Strax efter att stationen tagits i drift satte HRM:s driftspersonal igång askstabiliseringen med den nya Arcamix stationen.

De omsorgsfullt designade, förmonterade och elektrifierade Arcamix containermodulerna möjliggjorde en snabb installation under vinterförhållanden. Arcamix installerades enligt den ursprungliga tidtabellen. Stationen fick elektricitet några dagar efter det att den hade anlänt till Käringmossen. Den vinterisolerade stationen värmdes upp och därmed kunde slutarbeten, anslutning av system mellan containrarna och elektrifiering utföras i varmt utrymme.

Containerbaserade Tecwill Arcamix-stationer är anmärkningsvärt snabbare att installera och ta i drift jämfört med fabriker som traditionellt installeras på byggplatsen. När monteringen sker på byggplatsen, är det omöjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta hur lång tid driftsättningen kommer att ta – en dag, ett par dagar eller flera veckor.

DSC03259_c

Arcamix askstabiliseringsstationen producerar stabiliserade massor av hög kvalitet. För att uppnå högsta blandningskvalitet används WillControl-styrsystemet som utnyttjar den matematiska modellen byggd för varje doseringsutrustning och som därmed kan förbättra doseringsnoggrannheten utan att förlora produktionskapacitet. Korrekt dimensionerade Arcamix Tecwill utrustningar och rätt storlek på motorer minskar dessutom kvalitetsvariationen och sparar el.

Tecwill Arcamix-stationen levereras med ett underhållsprogram. Genom att följa underhållsanvisningarna kan du hålla underhållskostnaderna på en rimlig nivå. Byte av defekta eller slitna delar vid rätt tidpunkt kan medföra betydande besparingar när driftstopp, felsökning och reparationsarbeten minskar. Leveransen inkluderar också LinkOne reservdelsboken som underlättar beställningen av reserv- och slitdelar.

HRM ville ha en ny askstabiliseringsstation som utan avbrott kunde stabilisera askan som uppstår vid avfallsförbränningen och som producerar massa av hög kvalitet. Dirftspersonalen önskade tillförlitlighet, underhållbarhet och varma inomhuslokaler. Tecwill Arcamix askstabiliseringsstationen har visat sig vara en noggrann station som producerar högkvalitativ blandning. Det automatiska högtryckstvättsystemet Walter som är anslutet till LAPA-blandaren har gjort rengöringen enklare och snabbare och underlättat det manuella rengöringsarbetet.

Tecwill Arcamix askstabiliseringsstationen blandar farlig flygaska och APC-avfall (air pollution control) noggrant och effektivt.