asemalaitteet

Tecwill valmistaa betoniasemalaitteita esim. vanhojen asemien saneeraukseen tai laitteiden uusimiseen. Toimitamme laitteita myös laitetoimituksina uusien asemien rakentamista varten.

Tecwill laitetoimitus pitää sisällää asiakkaan tarpeesta riippuen

 • tarpeen määrityksen ja suunnittelun
 • valmistuksen
 • toimituksen
 • asennuksen
 • käyttöönoton
 • Dokumentaation

Laitetoimitus voi pitää sisällään esim.

 • yksittäisiä komponentteja
 • uusi sekoitin ja vaakat
 • kuljetinjärjestelmä esim. kiviaineksen nostoon
 • massan siirtojärjestelmä, tialuspisteet  ja ohjaus
 • kiviaineksen lämmitysjärjestelmä
 • kiviainessiilosto ja annostelulaitteet
 • sementtisiilot ja ruuvit