Betoniaseman laitteet

Tecwill Oy valmistaa betoniasemalaitteita esim. vanhojen asemien saneeraukseen tai laitteiden uusimiseen. Toimitamme laitteita myös laitetoimituksina uusien asemien rakentamista varten.

Tecwill Oy betoniasemalaitteet

Asiakkaan oman työn osuus sovitaan yhdessä laitetoimituksen suunnitteluvaiheessa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Tecwill Oy:n laitetoimitus pitää sisällään asiakkaan tarpeesta riippuen

 • Tarpeen määrityksen ja suunnittelun
 • Valmistuksen
 • Toimituksen
 • Asennuksen
 • Käyttöönoton ja koulutuksen
 • Dokumentaation


Laitetoimitukseen voi kuulua esim. 

 • Yksittäisiä komponentteja
 • Uusi sekoitin ja vaa'at
 • Kuljetinjärjestelmä esim. kiviaineksen nostoon
 • Massan siirtojärjestelmä, tilauspisteet ja ohjaus
 • Kiviaineksen lämmitysjärjestelmä
 • Kiviainessiilosto ja annostelulaitteet
 • Sementtisiilot ja ruuvit

 

Betoniasemalaitteet

Kiviaineksen ja betonin kosteudenmittaus Kiviainesten kosteuden mittaus erityyppisillä antureilla. "Lentävä" punnitus mahdollistaa kaikkien kiviainesten kosteuden mittauksen yhdellä anturilla, joka on asennettu kiviainesvirran päälle.
 • Tecwill OptiMoist optinen kosteuden mittausanturi
 • Mikroaaltotoiminen kosteuden mittausanturi
 • Betonin kosteuden mittausanturi sekoittimeen

 

"Lentävä" kiviaineksen punnitusjärjestelmä

Tecwillin kehittämä kiviaineksen ”lentävä” punnitusjärjestelmä antaa merkittäviä etuja perinteiseen punnitukseen verrattuna. "Lentävä" punnitus yhdistettynä Tecwill OptiMoist kiviaineksen kosteuden mittaukseen varmistaa betonin oikean kiviaines- ja vesimäärän.

 • Jopa 5 kg tarkkuus kiviainesannostelussa
 • Säästää sementtiä jopa 30 kg betonikuutiolle
 • Huippunopea punnitus takaa ison kapasiteetin

 

Kuidun annostelujärjestelmä
 • Kuitusyötin
 • Ruiskubetoni
 • Teräskuitu
 • Polypropeenikuitu
 • Mikromuovikuitu
 • Makromuovikuitu
Betonisekoittimen vaihto
 • Kaksoisakselisekoitin
 • Vastavirtasekoitin
 • Tasosekoitin

 

Kiviaineksen lämmitysjärjestelmä

Kiviainesten ja veden lämmitysjärjestelmä on tehokas ja taloudellinen järjestelmä, jonka ominaisuuksia ovat:

 • Nopea kiviainesten lämmitys
 • Nopea kuuman veden lämmitys
 • Betoniaseman tilojen lämmitys
 • Elementti- tai tuotetehtaan tilojen ja petien lämmitys
 • Kuumabetonin valmistus

 

Betonimassan siirtojärjestelmät - kuuppakuljetin

Suunnittelemme ja valmistamme monipuolisia ratkaisuja elementtitehtaiden ja betonituotetehtaiden betonin siirtoon kuuppakuljettimella.

 • pyörähtävä massansiirtokuuppa
 • pohjasta tyhjentävä massansiirtokuuppa
 • massansiirtorata
 • massansiirron ohjausjärjestelmä
 • langaton tai kiinteä tilauspiste
 • kuupan automaattipesu korkeapainepesurilla

 

Walter sekoittimen korkeapainepesujärjestelmä Walter sekoittimen korkeapainepesujärjestelmä jälkiasennettuna - kaksoisakselisekoitin, vastavirtasekoitin, tasosekoitin. 

 

BIBKO jätebetonin käsittelylaite

Kovettumaton jätebetoni käsitellään laitteella, jolloin saadaan erilleen kiviaines ja vesi (vesi, sementti, hienoaines). Kiviaines ja vesi voidaan käyttää uudestaan betonin valmistuksessa.

 • vähentää betoniaseman/tehtaan puhtaan veden kulutusta
 • pienentää vesilaskua
 • siistimpi työympäristö
 • parantaa henkilöstön viihtyvyyttä ja työolosuhteita

 

Kuljettimet
 • Kiviaineksen nostokuljetin
 • VERTEC-pystykuljetin
 • Hihnasyötin
 • Jakokuljetin
 • Nostokuljetin
 • Massansiirtokuljetin

 

Vaakojen uusimiset
 • Lisäainevaaka
 • Sementtivaaka
 • Kiviainesvaaka
 • Vesivaaka

 

Siilovarusteet
 • Siilosuodatin
 • Painemittari, turvajärjestelmä
 • Yli- ja alipaineventtiili
 • Täyttöputken sulkuventtiili
 • Pinnanmittausjärjestelmä
 • Turvaporttti
 • Läppäventtiili
 • Sementtiruuvi, silikaruuvi, lentotuhkaruuvi
Ota yhteyttä

Pohditko, mikä on tarpeeseesi sopiva ratkaisu?

Ota asiantuntija avuksesi. Kartoitetaan tarpeesi yhdessä!