Miksi Tecwill?

Tecwill on luotettava kansainvälinen betoniasemien valmistaja. Yritys on kokenut yhteistyökumppani, jolla on oma tuoteperhe sekä jatkuva innovatiivinen tuotekehitys.

Betonista businesta

Betoniasemien valmistaja ja innovaattori

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Tecwillin tuotekehitys tähtää tehokkaampiin ja kilpailukykyisempiin laitteisiin sekä niiden pitkälle automatisoituihin ohjausjärjestelmiin. Tuotanto ja komponentit ovat korkealaatuisia ja laitteiden moitteettomaan toimivuuteen ja laatuun panostetaan paljon.

Emme kopioi muiden laitteita, vaan kehitämme aina parempia kuin kilpailijoilla. Esimerkkinä tuotekehityksestä on mm.

 • Arcamix betoniasemaratkaisu, joka on tekniikaltaan, kapasiteetiltaan ja tehokkuudeltaan aivan eri luokkaa kuin kilpailevat ratkaisut
 • Itseoppiva tekoalyyn pohjautuava annostelu ja punnitus algoritmi, jonka avulla yksinkertaisesti tehdään maailman parasta betonia
 • OptiMoist kiviaineksen kosteudenmittausjärjestelmä, jolloin kaikki kiviainekset mitataan yhdellä anturilla
 • "LENTÄVÄ" kiviaineksen punnitusjärjestelmä, joka säästää raaka-aineita ja pienentää betonin valmistuksen hiilidioksipäästöjä

Tecwill palvelee asiakasta kokonaisvaltaisesti laitteen koko elinkaaren ajan. Se tarkoittaa, ettei toimiteta vain betoniasemaa, vaan tuetaan asiakasta varaosissa, huollossa ja laitteen muutostarpeissa.

Tärkeitä vuosia

Tecwill historiaa

 • 1994 Viljo Ryhänen perusti yrityksen  
 • 1997 Ensimmäinen vientikauppa Norjaan
 • 1998 Ensimmäinen vientikauppa Venäjälle
 • 2001 Osallistuttiin ensimmäistä kertaa kansainvälisille BAUMA rakennuskonemessuille Münchenissä
 • 2004 Perustettiin tytäryritys Puolaan Tecwill Polska
 • 2008 Joensuuhun valmistuivat uudet toimisto- ja tuotantotilat
  •  Merkittävä virstapylväs betoniasemien kokoonpanossa
 • 2009 Perustettiin tytäryritys Venäjälle Tecwill Rus
 • 2012 Timo Ryhänen aloitti toimitusjohtajana
 • 2013 Lanseerattiin Arcamix betoniasema
 • 2015 Otettiin käyttöön LEAN ajattelu- ja johtamisfilosofia
 • 2018 Kehitettiin itseoppiva tekoäly pohjainen algoritmi annostelun ja punnituksen ohjaukseen
Hyödyt ja edut

Miksi Tecwill — miten olemme erilaisia?

Huipputarkka "lentävä" punnitus säästää sementtiä jopa 30 kg/m³ ja vähentää CO2 päästöjä

Tecwill-flying-weighing-system-conveyor_1

Kiviaineksen ”lentävä” punnitusjärjestelmä tarjoaa merkittäviä etuja perinteiseen punnitukseen verrattuna. Huipputarkka annostelu, oikeat kiviainesmäärät ja tarkat kiviaineksen kosteustiedot varmistavat betonin oikean vesi-sementtisuhteen, jolloin reseptiin ei tarvitse lisätä ylimääräistä sementtiä kompensoimaan epätarkkaa annostelua.

Kaikkien kiviainesten kosteuden mitaus yhdellä @TECMOIST teknologiaan perustuvalla anturilla

Tecwill-tecmoist-aggregate-moisture-probe_1

Kaikki kiviaineslajikkeet mitataan yhdellä @OptiMoist kiviaineksen kosteusanturilla. Etuina ovat huipputarkka kosteuden mittaus, pienemmät anturikulut ja helppo kalibrointi. Oikea vesimäärä betoniannoksessa lyhentää sekoitusaikaa ja pienentää laadunvaihtelua.

Itseoppiva tekoäly pohjainen algoritmi betonin raaka-aineiden annostelun ja punnituksen ohjaukseen

Super_Arcamix_concrete-mixing-plant_P291_2-1

Itseoppiva annostelu ja punnitus säätää annostelua reaaliaikaisesti tuotannon parametrien perusteella. Tuloksena huipputarkka annostelu, oikeat raaka-ainemäärät ja huippulaatuinen betoni.

Kansainvälinen alihankintaverkosto ja

GLOBAALIT MARKKINAT

Tecwillin monipuolinen palveluliiketoiminta tähtää siihen, että asiakkaalle investointi on mahdollisimman tehokas ja hyödyllinen.

Betoniasema ei voi seisoa ja hukkaa ei voi tehdä. Se merkitsee, että ylläpito-, huolto- ja varaosapalvelujen merkitys korostuu asennus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelujen ohella, Toimitusjohtaja Timo Ryhänen sanoo. Hän katsoo, että yhteistyössä asiakkaan kanssa haetaan parhaita ratkaisuja. Silloin ei toimiteta vain laitetta, vaan myös palveluja.

Tecwillin palveluja asiakas voi hankkia kertaluontoisena tai sopimuspohjaisesti palvelupakettina, joita on betoniaseman elinkaaren eri vaiheisiin.

Myös ympäristöasiat nousevat yhä enemmän esille, mikä korostaa asiantuntija- ja suunnittelupalveluiden merkitystä. Tecwill on kehittänyt laitteidensa kuntokartoituksen ja auditoinnin, jossa kohta kohdalta käydään toiminta läpi. Etädiagnostiikalla on mahdollista tarkistaa, että kaikki on kunnossa. Jotta prosessit pysyvät päällä suuntaudutaan yhä enemmän ennakoivaan huoltoon. Asennus ja asennuksen valvonta sekä käytön ja huollon koulutus kuuluvat jokaiseen laitetoimitukseen. Koulutusta tarvitaan usein myöhemminkin, esimerkiksi henkilöiden vaihtuessa.

Myös huolto- ja varaosapalvelujen on pelattava ja ne pelaavat.

Tecwill Oy myy vaativiin sääolosuhteisiin kehitettyjä betoniasemia ympäri maailmaa.

Kilpailu on kiristynyt, markkinoille on tullut niin kokeilijoita kuin halpatuotantoakin, jossa tingitään laadusta. Vastaavasti rakentamisen vaatimukset, esimerkiksi betoninormit ovat tiukentuneet.

– Me vastaamme alan haasteisiin jatkuvalla tuotekehityksellä ja viimeisimmällä teknologialla, sanoo Tecwillin myynti- ja markkinointijohtaja Janne Tuomikko.

– Pelkkä toimiva betonisekoitin ei riitä tekemään betoniasemaa. Pitää hallita koko prosessi alusta loppuun ja asemien on toimittava erilaisissa olosuhteissa, esimerkiksi talvella.

– Meidän lähtökohta on palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti tuotantolaitoksen koko elinkaaren ajan.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme palvella?

Ota asiantuntija avuksesi. Kartoitetaan oikea ratkaisu, oikeaan paikkaa ja oikeaan aikaan.