Bibko jätebetonin käsittelylaitteet

BIBKO jätebetoninkäsittelylaite on tarkoitettu kovettumattoman betonin ja pesuvesien käsittelyyn. Perusosista voidaan koota sopiva laitteisto eri käyttötarkoitukseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kovettumaton jätebetoni käsitellään laitteella, jolloin saadaan erilleen kiviaines ja vesi (vesi, sementti, hienoaines). Kiviaines voidaan kierrättää uuteen käyttötarkoitukseen. Pesuvedet johdetaan kierrätysvesi altaaseen, josta ne pumpataan betoniasemalle ja käytetään uudestaan betonin valmistukseen.


Ominaisuudet ja hyödyt


BIBKO järjestelmästä löytyy kolmea eri peruslaitetta

 • COMTEC rumputyyppinen pesulaite
 • RWS ruuvityypinen pesulaite
 • MOBILE siirrettävä pesulaite

BIBKO jätebetonin käsittelyjärjestelmän ominaisuuksia ja hyötyjä ovat

 • vähentää betoniaseman/tehtaan puhtaan veden kulutusta
 • pienentää vesilaskua
 • hallita sekoittimen ja autojen pesuvesien käsittelyä
 • siistimpi työympäristö
 • parantaa henkilöstön viihtyvyyttä ja työolosuhteita

Järjestelmä voidaan asentaa valmisbetoniasemalle tai elementtitehtaaseen.

Valmisbetoniasemalla voidaan käsitellä esim.

 • betoninkuljetusautojen pesuvedet ja jämäbetonit 
 • betonisekoittimen pesuvedet.

Elementtitahtaalla voidaan käsitellä esim.

 • massakuupan pesuvedet
 • betonisekoittimen pesuvedet
 • ontelolaattojen sahausvedet
 • valusuppiloiden pesuvedet