Kuidun ja värin annostelu

Kuidun annostelu

Betoniasema voidaan varustaa automaattisella teräs ja/tai muovikuitujen annostelujärjestelmällä. Järjestelmään kuuluu:

  • kuidun syötin
  • siirtokuljetin
  • ohjausjärjestelmä joka annostelee kuidut resptin mukaan
  • kuitusuoja
Kuitujen annostelu lentävän kiviaineksen punnituksen kanssa

Lentävä punnitus mahdollistaa kuidun annostelun liikkuvaan kiviainesvirtaan, jolloin kuidut sekoittuvat jo annostelun yhteydessä. Tämä lyhentää sekoitusaikaa ja vähentää kulumista sekä takaa homogeenisen betonin laadun ilman kuitu möykkyjä.

Polypropeeni kuitubetoni

Polypropeeni on kevyttä ja vaatii oman annostelusyöttimen. Kuitu voidaan annostella automaattisella syöttimellä tai käsin.

Värin annostelu

Väriaineita voidaan annostella betoniin joko nestemäisenä tai jauhemaisina. Nestemäiset värit annostellaan pumpulla. Jauhemaiset aineet punnitaan ja siirretään paineilmajärjestelmällä sekoittajaan väribetonin valmistusta varten.