Veden annostelu

Veden annostelu laitteet

Toimitamme laitteet betoniaseman veden annosteluun. Vesivaaka veden punnitukseen voidaan varustaa omilla annosteluventtiileillä kylmälle ja kuumalle vedelle, jolloin betonin lämpötilan säätö on mahdollista.

Vesivaaka voidaan jakaa kahteen lohkoon, toinen puhtaalle ja toinen kierrätysvedelle. Puhdas vesi tyhjennetään pumpulla sekoittajaan vesisuuttimien läpi, mikä nopeuttaa sekoittumista. Kierrätysvesi punnitaan ja tyhjennetään suoraan sekoittajaan.

Kierrätysvesivaaka voidaan tehdä myös omaksi vaaka-astiaksi.

Veden hienoannostelu tapahtuu vesimittarilla, joka annosteluu vesi impulsseja sekoittajaan ohjausjärjestelmän parametrien mukaisesti.