COBRA Lisälaitteet

Kiviainessiilojen täyttöjärjestelmä

Järjestelmä koostuu vastaanottotaskusta, nostokuljettimesta ja jakolaitteista. Kiviaines voidaan nostaa joko hihnakuljettimella tai Tecwill:n kehittämällä VERTEC pystykuljetinjärjestelmällä. VERTEC sopii pieneen tilaan.

COBRA kahdella sekoittajalla
Cobra asema voidaan tehdä kahden sekoittimen asemaksi, esim. tuotetehtaan betonin sekoitusta varten.
Kamerajärjestelmä

Prosessin seuraamiseksi betoniasemaan voidaan asentaa valvontakameroita, jotka antavat reaaliaikaista tietoa prosessin kulusta.

Teräsperustus
Teräspalkkiperustus yhdistettynä kiviaineksen lentävään punnitukseen tekee Cobrasta entistä mobiilimman. Koko asema voidaan asentaa teräsperustukselle ja siirtää perustuksineen uuteen paikkaan projektin päätyttyä. 
Kiviaineen kosteuden mittaus

Kiviaineen kosteutta voidaan mitata anturilla, joka välittää ohjausjärjestelmälle reaaliaikaiset kosteustiedot. Kosteustiedot otetaan huomioon vesimäärän laskennassa.

Teräskuidun annostelu

Täysi automaattinen järjestelmä teräskuitujen annostelemiseksi sekoittimeen tai betoniautoon.

Sekoittimen pesujärjestelmä WALTER

Korkeapainepesujärjestelmä sekoittimen pesuun. Pesu tapahtuu pyörivillä pesupäillä pesuyksikön avulla.

Erillinen ohjaamo-, lisäaine- tai varastokontti

COBRA voidaan varustaa erillisellä ohjaamo-, lisäaine- tai varastokontilla, jos asemalla tarvitaan lisää työskentely- tai varastotilaa.

Betonin kosteuden mittaus ja säätö

Sekoitin voidaan varustaa järjestelmällä, joka mittaa betonin kosteutta ja säätää vesimäärää, esim. maakosteita massoja valmistettaessa.