Erikoisasemat

Vakiomallien lisäksi valmistamme myös räätälöityjä betoniasemia sekä laitteita asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Jos peruslaitevalikoimasta ei löydy sopivaa laitetta, voidaan sellainen suunnitella.

Räätälöidyssä asemassa rakenteet, kuten kiviainessiilot, sementtisiilot, sekoittajat yms. laitteet voidaan sijoittaa asiakkaan ja tontin vaatimusten mukaisesti. Tontin luonnolliset korkeus erot otetaan huomioon suunnittelussa. Sekoittimet voidaan sijoittaa esim. elementtitehtaan sisälle.


Vakiomalleihin voidaan myös räätälöidä tarvittavia muutoksia, jolloin jo testattu ja luotettava perusasema varustetaan tarvittavilla lisälaitteilla, esimerkiksi

  • kiviainessiilojen kokoa, paikkaa ja määrää voidaan muuttaa
  • kiviainessiilo voidaan varustaa täyttöjärjestelmällä
  • sementti/silica/tuhka siilojen kokoa, paikkaa ja määrää voidaan muuttaa
  • erikoisaineiden annostelulaitteet, kuten värit ja kuidut
  • asema voidaan tehdä kahdella sekoittajalla esim. elementti/tuotetehtaan betoninsekoitusta varten