Lisälaitteet

Kamerajärjestelmä

Prosessin seuraamiseksi betoniasemaan voidaan asentaa valvontakameroita, jotka antavat reaaliaikaista tietoa prosessin kulusta.

Kiviaineen kosteuden mittaus

Kiviaineen kosteutta voidaan mitata anturilla, joka välittää ohjausjärjestelmälle reaaliaikaiset kosteustiedot. Kosteustiedot otetaan huomioon vesimäärän laskennassa.

Teräskuidun annostelu

Täysin automaattinen järjestelmä teräskuitujen annostelemiseksi sekoittimeen tai betoniautoon.

Sekoittimen pesujärjestelmä WALTER

Korkeapainepesujärjestelmä sekoittimen pesuun. Pesu tapahtuu pyörivillä pesupäillä pesuyksikön avulla.

Betonin kosteuden mittaus ja säätö

Sekoitin voidaan varustaa järjestelmällä, joka mittaa betonin kosteutta ja säätää vesimäärää, esim. maakosteita massoja valmistettaessa.