Juha Huttunen 25.4.2018 6 min read

Betonin laadunvalvontaohjelmisto — neljä tärkeintä ominaisuutta

Betonin ja betoniaseman laadunvalvonta on olennainen osa jokaisen betoninvalmistajan arkea. Laadunvalvonta tuottaa tietoa valvontaa suorittaville viranomaisille ja auttaa betonin jäljitettävyydessä. Laadunvalvonnalla varmistetaan mm. tuotannon tasalaatuisuus ja betonirakentamisen turvallisuus.

Aina kun betonista otetaan näytteitä, kirjataan tiedot laadunvalvontaohjelmistoon. Tuoreista näytteistä tehdään erilaisia mittauksia, kuten lämpötila-, leviämä- ja vajoamamittauksia. Näytteistä tehdään myös lujuuskoekappaleita, joista olennainen mitattava asia on koekappaleen puristuslujuus.

Laadunvalvontaan liittyviä ohjelmistoja ja järjestelmiä on useita, ja yksinkertaisimmillaan laadunvalvonta voi olla esimerkiksi Excel-tiedoston täyttämistä. Hyvän laadunvalvontaohjelman ominaisuudet korostuvat, kun kerättävää dataa on paljon.

Tämä sai meidät pohtimaan, millaisia ominaisuuksia toimivassa betonin laadunvalvontaohjelmassa pitäisi olla. Listasimme alle mielestämme neljä tärkeintä ominaisuutta.

Tecwill-betonin-laadunvalvonta-ohjelmisto_1


1. Automatisointi

Betonia koskevia tietoja siirretään aina ohjausjärjestelmästä laadunvalvontaohjelmistoon. Mitä enemmän näitä tietoja saadaan tuotua automaattisesti, sitä pienemmäksi virheiden mahdollisuus muodostuu. Virheiden mahdollisuus kasvaa merkittävästi, jos tietoja siirretään aina käsin.

Automatisoinnin lisäksi hyvässä laadunvalvontaohjelmistossa on hyvä olla mahdollista liittää useita ohjausjärjestelmiä ja tehtaita samaan järjestelmään. Tämä pienentää virheiden mahdollisuutta entisestään, nopeuttaa arjen työtä sekä helpottaa tietojen seurantaa.

Mitä kattavammin ohjausjärjestelmästä voi siirtää laadunvalvontaan liittyviä tietoja, sitä enemmän siihen liittyviä toimintoja voidaan automatisoida. Esimerkiksi näytteenottojen määrää ja tarvetta voidaan seurata helposti kokoamalla reseptien tuotantomäärät laadunvalvontajärjestelmään. Hyvä ja älykäs järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, kun betoniperheestä voi ottaa näytteen.

Automatisointi mahdollistaa myös erilaisten tehtävälistojen laatimisen, josta lisää seuraavassa kohdassa.

 


2. Tehtävälistat

Hyvä betonin laadunvalvontaohjelmisto pystyy tuottamaan käyttäjälle automaattisia tehtävälistoja helposti ja kootusti. Tällöin kenenkään ei tarvitse pelata oman muistin varassa, vaan ohjelmisto hoitaa muistuttamisen.

Käytännössä tämä toimii esimerkiksi siten, että betoninäytteestä tehdään näytteenottopöytäkirja, jolle syötetään mittausten tiedot ja otettujen koekappaleiden tiedot.

Tämän jälkeen järjestelmä muistuttaa määritellyn tiedon mukaan esimerkiksi näin:

            “Nyt on kulunut seitsemän päivää koekappaleen x ottamisesta, tee tälle koekappaleelle puristuslujuusmittaus”.

Tecwill-betonin-laadunvalvonta-ohjelmisto_2


3. Raportit

Raporttien tuottaminen järjestelmään syötetyistä tiedoista kuuluu hyvän betonin laadunvalvontaohjelmiston tärkeimpiin ominaisuuksiin. Yksittäisellä tehtaalla kerätään kymmeniä tai jopa satoja näytekappaleita joka vuosi, joten tietojen kokoaminen raporttien avulla on todella tärkeää, kun dataa on paljon.

Raportit auttavat käyttäjää kokoamaan kerättyä tietoa yhteen näkymään sekä sen avulla ennakoimaan tulevaa. Yksittäinen raportti voi olla esimerkiksi koonti siitä, mistä resepteistä on otettu koekappaleita ja mitä mittaustuloksia näistä koekappaleista on kirjattu.

Raportti voi myös sisältää graafeja, jotka ilmentävät lujuustuloksien vaihtelua tietyn ajanjakson sisällä. Käyttäjä pystyy näin ollen seuraamaan ennakoivasti, miten tulokset kehittyvät.

Raporttien tiedostomuodot voivat vaihdella perinteisistä PDF- ja Excel-raporteista myös graafisiin raportteihin. Olisi tärkeää, että raportit ovat helposti käytettävissä olevissa muodoissa ja että niiden jakaminen esimerkiksi sähköpostilla on helppoa.

Tecwill-betonin-laadunvalvonta-ohjelmisto_3


4. Rajapinnat

Ideaalitilanteessa erilaiset betonin laadunvalvontaan liittyvät toiminnot olisivat kaikki yhdistetty yhteen ainoaan järjestelmään. Eri järjestelmien tietojen yhdistäminen saattaa aiheuttaa monille päänvaivaa ja se on myös todella aikaa vievää puuhaa.

Kattava rajapinta tietojen siirtämiseksi laadunvalvontaohjelmistoon mahdollistaa sen käytön myös ympäristöissä, joissa on usean eri valmistajan ohjausjärjestelmiä.


Tecwill tarjoaa kattavan ohjausjärjestelmän ja laadunvalvontaohjelman tasalaatuisen betonin tuotantoon valmisbetoniasemille sekä elementti- ja tuotetehtaille.

 

Haluatko kuulla lisää Tecwillin itse kehittämästä betonin laadunvalvontaohjelmistosta?

Jätä yhteydenottopyyntö!