WillControl ohjausjärjestelmä

Tecwill Oy:n kehittämä WillControl-järjestelmä on moderni ja helppokäyttöinen täysautomaattinen ohjausjärjestelmä Windows-ympäristössä. Järjestelmä käyttää hyväkseen tämän päivän uusinta väylätekniikkaa ja tiedonsiirtoa, mikä mahdollistaa järjestelmän luotettavan ja nopean toiminnan.

WillControl-järjestelmän avulla voidaan hallita koko betonin valmistusprosessia suhteutuksesta tuotteiden laadunvalvontaan. Järjestelmä voidaan koota sopivista ohjelmamoduuleista asiakkaan käyttötarpeen mukaan. Ohjelma voidaan rakentaa esim. valmisbetonituotantoa varten tai sekä valmisbetonia että elementti- tai tuotetehdasta varten.

Järjestelmä voidaan asentaa myös vanhaan betoniasemaan, jolloin betonin valmistus ja raportointi saadaan vastaamaan uusia EN-206 normeja. WillControl-järjestelmä voidaan joustavasti liittää asiakkaan tietojärjestelmiin, esim. laskutus, materiaalien tilaus tai betonin tilauskeskus.

Järjestelmä tarjoaa monipuoliset raportointiominaisuudet betoniyrityksen tarpeisiin. WillControl on EN-206 normiston mukainen ohjausjärjestelmä.