WillControl ohjelmistomoduulit

WillControl-ohjelmisto koostuu seuraavista moduuleista, jotka voidaan valita asiakkaan tarpeen mukaan:

WillConBet
 • betonin valmistusohjelma
 • asiakasrekisteri, työmaat, tilaukset
 • reseptit
 • raaka-aineet
 • kuljetuskaluston tiedot
 • annosjonoautomatiikka
 • kuormakirjat, kattava raportointi
 • laskutustietojen ylläpito
 • aseman kapasiteetin seuranta ja optimointi
 • kiviaineksen kosteuden mittaus
 • betonin notkeuden säätö, valmis- ja elementtibetoni
 • kiviainesten lämmitys, kuumabetonin valmistus
WillConPros
 • valvomo-ohjelmisto, prosessikaavio
 • käsiajot, hälytykset
 • pinnankorkeudet, lämpötilat, kosteudet
WillConMix
 • kiviainesten rakeisuuskäyrät ja seulontatulokset
 • betonireseptien suhteutus
 • reseptien vertailu ja optimi reseptin haku
 • reseptien siirto suoraan betoniaseman käyttöön
 • betoniperheiden hallinta
WillConQuality
 • betonin ja betonituotteitten testaus ja laadunvalvonta
 • näytteenottopöytäkirjojen käsittely
 • runkoaineiden laadunvalvonta
 • raportointi
 • koko yrityksen laatuimagon paraneminen
WillConRem
 • etäkäyttöohjelmisto
 • vikatilanteiden selvitys ja korjaus
 • ohjelmien päivitykset 
WillConInv
 • liitäntä laskutusohjelmistoon
 • tilauskeskusliitännät