WillControll  - Vanhan ohjauksen uusiminen

Vanha ohjausjärjestelmä kannattaa vaihtaa uuteen kun

  • sen toiminta on teknisesti epävarmaa ja käyttökatkokset haittaavat tuotantoa
  • ohjelmille tai laitteille ei löydy ylläpitoa tai varaosia
  • halutaan tehostaa tuotantoa
  • halutaan parantaa raportointia

Uusi ohjausjärjestelmä parantaa merkittävästi vanhan aseman toimintakykyä ja laatua. Myös raportointi saadaan vastaamaan uusia vaatimuksia. Samalla voidaan tehdä myös mekaanisia parannuksia laitteisiin.