Kiviaineksen kosteuden mittaus

Tecwill toimittaa kiviaineksen ja betonin kosteudenmittauslaitteet.

Hienorakeisen kiviaineksen kosteus mitataan ja sen perusteella lasketaan kiviaineksen mukana tuleva vesimäärä. Betoniaseman ohjausjärjestelmästä riippuen vesimäärä huomioidaan vesimäärän laskennassa. Tecwill WillControl järjestelmä vähentää automaattisesti kiviaineksen mukana tulevan vesimäärän annosvedestä ja korjaa kiviainesten määrät oikeiksi.

Perinteinen menetelmä on mitata kosteus siilosta annosteltavasta kiviaineesta, jolloin anturi on sijoitettu annostelusyöttimeen.

Kiviaineen kosteuden mittaus kiviainesvirrasta

Lentävä punnitus mahdollistaa kaikkien kiviainesten kosteuden mittauksen yhdellä anturilla, joka on asennettu kiviainesvirran päälle. Anturi mittaa valittujen kiviainesten kosteudet yksi kerrallaan ja lähettää tiedot ohjausjärjestelmään.

Lentävän punnituksen yhteydessä voidaan käyttää mekaanista anturia tai optista anturia.

Betonin kosteuden mittaus sekoittimesta

Kun halutaan varmistua betonin notkeudesta, voidaan sekoittimeen asentaa anturi, joka mittaa betonin notkeutta. Anturin tietojen perusteella voidaan lisätä vettä betoniin ja säätää notkeus halutuksi.