Lentävä punnitus

Kiviaineksen lentävällä punnituksella jopa 2 kg annostelutarkkuus

Kiviaineksen lentävällä punnituksella jopa 2 kg annostelutarkkuus

Kiviaineksen ”lentävä” punnitusjärjestelmä antaa merkittäviä etuja perinteiseen punnitukseen verrattuna. Taajuusmuuttaja ohjatut erikoisvalmistetut hihnasyöttimet mahdollistavat jopa 2 kg annostelutarkkuuden. Tarkat kiviainesmäärät ja kosteustiedot varmistavat betonin oikean kiviainesmäärän sekä vesi-sementti suhteen, jolloin säästyy sementtiä ja rahaa.

Jopa 2 kg tarkkuus kiviainesannostelussa

Säästää sementtiä jopa 30 kg betonikuutiolle

Huippunopea punnitus takaa ison kapasiteetin


 Ratkaisu mahdollistaa matalamman kiviainessiilon ja täyttörampin

Ratkaisu mahdollistaa matalamman kiviainessiilon ja täyttörampin

Lentävä punnitus siirtää kiviainesta punnituksen aikana, minkä ansiosta kiviainesvaaka tarvitsee vain vähän tilaa. Kiviainessiilo saadaan 2-3 metriä matalammaksi kuin perinteinen hihnavaakajärjestelmä. Ratkaisu madaltaa täyttöramppia ja säästää tilaa tontilla. Kiviainessiilon täyttö on helppoa ja syntyy merkittäviä säästöjä pyöräkuormaajan polttoainekuluihin.

Kiviainessiilo ja täyttöramppi 2-3 m matalammat kuin perinteisessä ratkaisussa

Madaltaa täyttöramppia ja säästää tilaa tontilla

Merkittäviä säästöjä pyöräkuormaajan polttoainekuluissa


Mahdollistaa yksinkertaisen ja edullisen perustuksen myös mobiiliratkaisuissa

Mahdollistaa yksinkertaisen ja edullisen perustuksen myös mobiiliratkaisuissa

Lentävä punnitus mahdollistaa yksinkertaisen ja edullisen perustuksen, maanalaisia hissikaivantoja tai korkeita betonisokkeleita ei tarvita. Tasainen betonilaatta riittää kiinteässä asennuksessa. Mobiiliratkaisussa siirrettävä teräsperustus ja täyttöramppielementit on helppo asentaa ja projektin jälkeen ne voidaan viedä aseman mukana uuteen paikkaan.

Helpot perustustyöt, tasainen laatta kiinteässä asennuksessa

Mobiiliratkaisussa siirrettäväperustus

Mobiili kiviaineksen täyttöramppi aseman mukana