Teemu Tuominen 9.7.2019 4 min read

Betoniaseman turvallinen huolto

Työturvallisuus ensin

Siirrettävä betoniasema on CE-merkitty kone, jolla työskentely tulee olla turvallista. Pääasiassa kone koostuu laitteista ja osista, jolla valmisbetonin raaka-aineita, joko varastoidaan, annostellaan tai sekoitetaan. Laitteet ja annosteltavat materiaalit saavat taas liike-energiansa mm. paineilma- tai hydraulitoimisista sylintereistä ja sähkömoottoreista. Laite tulee aina olla suojattu konedirektiivien mukaisesti, niin sähköjärjestelmä, kuin mekaniikan liikkuvat osat. Mobiili ja semi-mobiili betoniasemissa pyritään järkeistämään kuljetettavien kollien maksimimittoja ja tuolloin eri laitteiden vaatimat huoltotilat saattavat jäädä huomioimatta. Tämä seikka ei silti koskaan saa asettua käyttäjäturvallisuuden edelle. Siirrettävän betoniaseman elinkaari on pitkä ja sama henkilö voi työskennellä betoniasemalla kymmeniä vuosia.

Betoniasema-huolto_1

Käyttöturvallinen ja käyttäjäystävällinen

Siirrettävällä betoniasemalla käsite ”laitteiden turvallinen huolto” voi tarkoittaa esimerkiksi, että laitteen huoltotoimenpide voidaan suorittaa maatasolta ilman henkilönostimia tai työtasoja. Ei jouduta menemään ahtaaseen paikkaan, jossa olisi puristumisvaara tai riski lyödä päänsä. Kulkutiet ja portaat betoniaseman ympärillä ovat riittävän leveät ja loivat, jotta kulkeminen ja työkalujen kantaminen on vaivatonta. Uskon itse, että huoltotöitä laiminlyödään myös harvemmin, kun jokaisen laitteen kohdalla tilat ja huollon edellytykset on todella otettu huomioon koneen suunnitteluvaiheessa. Huoltotöiden helppoutta edistävät asiat nostavat betoniaseman käyttömukavuutta, jota osaa arvostaa vasta kun muutama betonintuotantovuosi on takana.

 

Betoniasema-huolto_2

Käyttäjäystävällisyyttä tuo myös tekniset oivallukset. Sekoitintason lattia varustetaan luukulla, josta painavat myllyn sisälle vaihdettavat kulutuslevyt ja työkalut saadaan nostettua maatasolta sähkövinssin avulla suoraan ylös. Kiviaineksen annostelussa käytettävät hihnasyöttimet pystytään huoltamaan ergonomiselta korkeudelta ja sideaineruuvien kumiyhteisiin päästään käsiksi aseman sisätiloissa.

 

Betoniasema-huolto_3

Vieraile betoniasemalla ja tee huomioita turvalliseen huoltoon liittyen

  • kuinka eri laitteiden laakereiden rasvauspisteet on tuotu esille vai joudutaanko purkamaan kosketussuojia
  • kuinka laitteet on merkitty ja sähköjohdotukset nimetty
  • miten sähkömoottorien hätä-seis kytkimet on sijoitettu
  • joudutko kulkemaan paljon tikkaita pitkin ulkotiloissa, vai onko käytössä rappuset
  • onko kulkeminen ahdasta vai sujuvaa aseman sisätiloissa
  • ovatko yleisimmät huoltokohteet ns. käden ulottuvilla vai joudutaanko käyttämään työtasoja tai henkilönostimia
  • onko sähkömoottoreiden turvakytkimet moottorin läheisyydessä
  • kuinka leveitä ovia on käytetty, vai onko käytössä jopa pariovia
  • millä kielellä betoniaseman huolto-ohjeet on saatavilla

 

Siirrettävä-betoniasema

 

Tecwill-valmisbetoni-betoniasema-sekoitin

 

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914