Janne Tuomikko 11.10.2016 7 min read

Kuinka kasvattaa valmisbetoniaseman tuotantovolyymia?

Tecwill-siirrettävä-betoniasema-valmisbetoni-tuotantovolyymi

Rakentamisen vauhti on kiihtynyt ja betonin kysyntä vaan kasvaa. Pitäisi tuottaa lisää betonia, mutta nykyisen betoniaseman tuotantokapasiteetti alkaa tulla jo vastaan. Myös vanhentunut ohjausjärjestelmä aiheuttaa katkoksia tuotantoon. Ratkaisuna on uuden, tehokkaamman betoniaseman rakentaminen.

Tecwill-siirrettävä-betoniasema-valmisbetoni-aseman-valinta

 

Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, kun harkitset uuden betoniaseman hankintaa: 

Valitse oikean kokoinen betoniasema

Tuotantotarpeesi ja betonin kysyntä vaikuttavat siihen, minkä kokoisen betoniaseman tarvitset. Myös tontin koko ja rakennuslupa määrittävät sen, millaisen betoniaseman voit rakennuttaa. Aseman toimittaja auttaa sinua betoniaseman oikean mitoituksen määrittelyssä ja projektin kokonaiskustannusten laskemisessa.

Aseman kapasiteetin mitoittaminen on yksi tärkeimmistä asioista. Betonia pitää saada ulos aamun piikkitunteina kun kysyntä on kovimmillaan. Sekoittimen koko ei ole yksin määräävä asia, sekoitin pitää mitoittaa kuljetuskalustolle sopivaksi. Jos on paljon 9 m3 betoniautoja, saadaan auto täyteen 3 m3 sekoittajalla kolmella annoksella.

Kiviainesvaraston koko ja siilojen määrä pitää olla riittävä eri lajikkeille ja kannattaa miettiä myös tarvitaanko tulevaisuudessa uusia lajikkeita, esim. murskatut ainekset yleistyvät luonnonsoran käydessä vähiin. Sopiva määrä on nyt käytettävät ainekset ja 1-2 kpl varalle tulevaisuuteen. Siilokoko 30 m3 riittää yleensä hyvin pyörökonetäytölle. Jos kiviaines tuodaan autolla ja nostetaan kuljettimella siiloon, kannattaa siilokoko olla hiukan isompi, esim. 60 – 80 m3.

Sideaineille pätee sama periaate, nyt käytettävät siilot ja ehkä yksi varalle erikoisvaluja varten. Yllättäen voi tulla kohde, jonne tarvitaan perussementtien lisäksi silicaa tai kalkkia. Yksi siilo olisi hyvä olla varustettuna näille sopivilla annostelulaitteilla. Sementtisiiloja on helpompi lisätä betoniasemaan myöhemmin kuin kiviainessiiloja.

Lisäaineet yleistyvät jatkuvasti betonin vaatimusten mukana. Jo perusvaluja varten tarvitaan 3 -4 eri lisäainetta. Erikoisreseptit vaativat omat lisäaineensa, esim. itsetiivistyvä betoni sekä pikkuhiljaa yleistyvä geopolymeeriteknologialla valmistettu betoni. Lisäainepumppuja tarvitaan 3-6 kpl. Lisäainevaa'assa olisi hyvä olla omat punnitusastiat lähes kaikille lisäaineille, jotta lisäaineet voidaan tyhjentää sekoittimeen halutussa järjestyksessä haluttuna aikana. Joitakin lisäaineita ei voi sekoittaa keskenään, joten tämäkin puoltaa omia punnitusastioita.


Kartoita tontin rakennusmahdollisuudet

Betoniasema tai sen osa voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen ja tontin vaatimusten mukaisesti. Ota huomioon myös muut tontilla olevat rakenteet, varastot ja kalustot. Pieni betoniasema tarvitsee tilaa vähintään n. 2500 m2 ja iso betoniasema n. 5000 m2.

Jos tontille joudutaan hakemaan rakennuslupaa kokonaan uudelle asemalle, kannattaa ennen lupahakemuksen jättämistä ottaa huomioon aseman sijoitus, mahdolliset laajennustarpeet,  sujuvat liikenneväylät betoniautoille sekä sementti- ja sorarekoille. Toimistot, varastot, jätebetonin käsittely yms. huoltorakennukset kannattaa miettiä valmiiksi.


Jos et saa rakennuslupaa uudelle, saneeraa vanhaa

Jos kaavarajoitukset tai muut syyt estävät uuden betoniaseman rakentamisen, on vanhan aseman saneeraus vaihtoehto. Vanhan betoniaseman saneeraaminen on kannattavaa, jos perusrakenteet ovat kunnossa.

Vanhaan asemaan voidaan uusia mekaanisia laitteita, sähköjärjestelmä, automatiikka ja ohjausjärjestelmä. Jo vanhaksi käyneet epäluotettavat tai epätarkat annostelulaitteet kannattaa vaihtaa uusiin. Yleensä myös sekoitin vaihdetaan ja jos tilaa on, voidaan se vaihtaa pykälää isompaan.

Vanhaksi käynyt sähkö- ja ohjausjärjestelmä aiheuttaa yleensä eniten ongelmia vanhalla asemalla. Uusi sähköpääkeskus ja alakeskukset ovat helposti uusittavissa. Jos kaapelointi on kunnossa, voidaan se hyödyntää. Ohjausjärjestelmän uusiminen tuo betonitehtaalle luotettavuutta ja yleensä myös lisää kapasiteettia. Tämän päivän ohjausjärjestelmät optimoivat raaka-aineiden kulutuksen ja helpottavat raportointia sekä tiedon siirtoa muiden yrityksen tietojärjestelmien välillä.


Valitse luotettava betoniaseman toimittaja

Aseman toimittajan on tunnettava betonin tuotannon haasteet ja vaatimukset, sekä osata toimittaa niihin sopiva kustannustehokas ja innovatiivinen ratkaisu. Hänen tulee olla apunasi projektin alusta asti ja viedä prosessi loppuun nopeasti ja tehokkaasti. Sinun tulee myös saada rakentajalta kaikki rakennus- ja ympäristölupiin liittyvät tekniset tiedot. Lisäksi toimittaja on mukana tukemassa betoniaseman toimintaa koko sen elinkaaren ajan.

Tecwill-siirrettävä-betoniasema-valmisbetoni-luotettava-toimittaja

 

Uuden Tecwill-betoniaseman hyödyt tuotannon kasvattamiselle 

  • Uusi automatiikka ja ohjausjärjestelmä varmistavat, että tuotantokatkoja ei tule.

  • Betonin laatu on parempaa huipputarkan annostelun ja punnituksen ansiosta, joka ottaa huomioon kiviaineksen sisältämän kosteuden.

  • Tehokas kiviaineiden lämmitysjärjestelmä takaa betonin valmistuksen myös talvipakkasilla.

  • Huolto ja ylläpito ovat varmempia, koska kaikki osat ja järjestelmät ovat toimittajan asentamat sekä testaamat.


Yhteenveto

Käsittelin tässä blogissa lyhyesti valmisbetoniaseman tuotantovolyymiä. Lue lisää valmisbetoniaseman kunnostuksesta ja tuotantovolyymin kasvattamisesta täältä.


Kaipaatko luotettavaa ja asiantuntevaa betoniaseman toimittajaa? 

Jätä yhteydenottopyyntö »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911