Timo Ryhänen 11.9.2017 5 min read

Mikä on sekoittimen koon vaikutus betoniaseman tuotantokapasiteettiin?

Sekoittimen maksimikapasiteetin laskeminen

Sekoittimen maksimikapasiteetti lasketaan kertomalla sekoittimen annoskoko tunnissa tehtävien sekoitussyklien lukumäärällä. Sekoitussyklin kestoaika lasketaan summaamalla yhteen sekoittimen täyttöaika [s], sekoitusaika [s] ja sekoittimen purkuaika [s]. Sekoittimen koko ei vaikuta sekoitusaikaan, mutta se vaikuttaa sekoittimen täyttöaikaan ja sekoittimen purkuaikaan. Täyttöaika ja purkuaika kasvavat kun sekoittimen koko kasvaa. Suureen sekoittimeen materiaalia menee enemmän ja täytön materiaalivirtaus ei kasva lineaarisesti, joten sekoittimen täyttö kestää pidempään.

Sekoitinta purkaessa betonin kuljetuskaluston vastaanottokyky asettaa rajoituksen sekoittimen purkunopeudelle. Isomman sekoittimen purkaminen kestää pidempään. Näiden syiden johdosta sekoittimen koko ja maksimikapasiteetti eivät kasva suorassa suhteessa. Pienemmällä sekoittimella voidaan tehdä useampia sekoitussyklejä tunnissa kuin suuremmalla sekoittimella.


Betonin tarve ja kuljetuskaluston koko

Sekoittimen kokoa määritettäessä kannattaa tarkastella miten paljon ja millaisella kalustolla betonia on tarkoitus kuljettaa. Tämä koskee niin valmisbetonitehtaita, elementtitehtaita kuin myös tuotetehtaita. Betonin tarve määrittää millaista maksimikapasiteettia sekoittimelta tarvitaan. Investointi suureen sekoittimeen ei hyödytä, jos se seisoo puolet tuotantoajasta hiljaisena vähäisen betonin kysynnän vuoksi. Myös betonin kuljetuskalustolla on merkitystä sekoittimen kokoa määritettäessä.

Sekoittimen koko kannattaa mitoittaa siten, että sekoittimen täyttöaste on mahdollisimman hyvä suhteessa kuljetuskaluston kokoon. Ei ole hyötyä investoida 4m3 sekoittimeen, jos kuljetuskalustossa on 9m3 autoja. Tällöin 3m3 sekoitin olisi kustannustehokkaampi valinta. Kuljetuskaluston määrää kannattaa tarkastella myös maksimikapasiteettia määritettäessä. Tässä kannattaa ottaa huomioon keskimääräiset ajo- ja valuajat. Jos kalustoa ei ole tarpeeksi, ei investoinnista suurempaan sekoittimeen ole hyötyä.

Betoniaseman tilat


Muiden tekijöiden vaikutus sekoittimen kokoon ja betoniaseman tuotantokapasiteettiin

Päästäkseen maksimikapasiteettiin, sekoittimella tulee olla koko ajan jotain sekoitettavaa. Tämä tarkoittaa sitä että betoniaseman muu laitteisto ja raaka-aineiden materiaalivirrat tulee olla mitoitettu sekoittimen kokoon sopivaksi. Annostelulaitteiden syklin tulee olla mitoitettu siten, että kun sekoitin on purkanut edellisen annoksen pois sekoittimesta, on seuraava annos jo punnittu vaaoille. Tällöin sekoitinta päästään täyttämään välittömästi purkamisen jälkeen ilman turhaa odotusta. Betoniasemalla tulee olla saatavilla koko ajan raaka-aineita tuotannon tarpeisiin.

Suuremmasta sekoittimesta ei ole hyötyä, jos vesilinjasta ei tule tarpeeksi nopeasti vettä tai jos tuotanto keskeytyy siilojen tyhjenemisen vuoksi. Tuotettaessa betonia talvisissa olosuhteissa lämmitysjärjestelmän tulee olla tarpeeksi tehokas suhteessa haluttuun tuotantokapasiteettiin. Nämä muut tekijät  on hyvä muistaa erityisesti betoniaseman korjausrakentamisessa - sekoittimen koko on vain yksi osa kapasiteettiin vaikuttavaa kokonaisuutta.


Sekoittimen koko ja pienet annokset

Jokaisella sekoittimella on pienin annoskoko, jonka voidaan taata sekoittuvan kunnolla. Mitä suurempi sekoitin sitä suurempi on myös pienin sekoitettavissa oleva annoskoko. Annostelulaitteiden tuotto on mitoitettu suurimman annoskoon mukaan. Mitä suurempi on annostelulaitteiden tuotto, sitä haasteellisempaa on punnita pieniä määriä normien vaatimalla tarkkuudella.


Yhteenveto

Sekoittimen koko kannattaa mitoittaa aina kokonaisuuden ja tarpeen mukaan. Sekoittimen koon kasvaessa kasvaa myös betoniaseman rakenteiden koko, muun laitteiston koko sekä sähkön, veden, lämmitysenergian ja materiaalien tarve. Näiden asioiden johdosta myös investoinnin koko ja ylläpitokustannukset kasvavat sekoittimen koon kasvaessa. Oikein mitoitettu sekoittimen koko mahdollistaa kustannustehokkaan betonin valmistamisen suhteessa investoinnin kokoon nähden.

Mitkä muut asiat vaikuttavat betoniaseman tuotantokapasiteettiin tai -kustannuksiin? Lue lisää valmisbetoniaseman kunnostuksesta ja tuotantovolymin kasvattamisesta täältä.

Tulevassa blogikirjoituksessa kerron muutamia käytännön vinkkejä, joiden avulla saat nykyisestä sekoittimestasi puristettua enemmän kapasiteettia ulos.

 


Tecwill Oy:n tuotevalikoimasta löytyy betoniasemia niin pieneen kuin suureenkin kapasiteettitarpeeseen.

 

Jos harkitset betoniaseman hankintaa, ota yhteyttä niin kartoitamme yhdessä sinulle sopivan ratkaisun!

 

Jätä yhteydenottopyyntö »

 

avatar

Timo Ryhänen

General Manager

+358 10 830 2920