Janne Tuomikko 10.6.2020 16 min read

Betoniaseman asennus poikkeusaikana – COVID 19

Poikkeusaika erilaisine rajoituksineen synnyttää haasteita myös betoniyritysten toimintaan. Mitä vaikutuksia vallitsevalla tilanteella on betoniasemien toimituksiin? Onko betoniaseman asennus sekä käyttöönotto mahdollista toteuttaa suunnitellussa aikataulussa huomioiden henkilöstön turvallisuus? Vertaillaan nyt erilaisten betoniasemien asennusmahdollisuuksia erityisaikana, kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa.


Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon, jotta betoniaseman asennus onnistuu poikkeusaikana mahdollisimman hyvin?

Kaikkein olennaisin asennuksen kestoon ja henkilöstön tarpeeseen vaikuttava tekijä on aseman valmiusaste sen saapuessa asennuspaikalle. Asema voi olla joko ”rakennussarja-asema” tai moduuliasema, valmiusaste määrittyy betoniaseman tyypin mukaan. Rakennussarja-asema vaatii työmaalla moduulien ja laitteiden rakentamisen sekä kasaamisen yhteen. Lisäksi asennuksen vaativat muun muassa sähköt, vesiputket sekä eristeet. Tämän kaltainen rakennusprojekti ja asennus vaativat runsaasti aikaa sekä henkilöstöä. Poikkeusaikana lyhyt asennusaika sekä pieni henkilöstön tarve tarkoittavat turvallisuutta ja tartuntariskin pienentymistä, joten rakenussarja-asema ei ole turvallisin vaihtoehto.

Tecwill-betoniaseman-asennus-poikkeusaikana-Covid-19_1

Eristeet, sähköt ja putkistot

Mikäli asema on tulossa talvikäyttöön, on tärkeää huomioida eristyspaneelit sekä niiden vaatima runko. Joudutaanko kenties nämäkin rakentamaan vasta työmaalla vai onko ne jo asennettu valmiiksi tehtaalla. Entäs sitten sähköt ja vesiputket? Jotta betonin tuotanto voi alkaa, pitää sähköt olla asennettu niin prosessilaitteiin kuin valaistukseen ja lämmitykseen. Vesiputkien rakentaminen työmaalla on hidasta ja kallista. Asemamallit poikkeavat toisistaan myös tässä.

On sanomattakin selvää, että poikkeustilanteeseen sopivampi vaihtoehto on asemamalli, jossa mahdollisimman monet laitteet ja järjestelmät on asennettu valmiiksi. Näin voidaan minimoida henkilöstön tarve sekä aseman asennusajan pituus ja näin pienentää tartuntariskiä. Vallitsevaan tilanteeseen sopivampi asema olisi tehtaalla asennettu moduuliasema. Tutustutaan siihen nyt lisää..

 

Taulukossa vertaillaan erityyppisten asemien toimitus kokoonpanoja sekä niiden hyviä ja huonoja puolia:

 
RAKENNUSSARJA-ASEMA
MODUULIASEMA (VALMIIKSI ASENNETTU KESÄMALLI)
 
MODUULIASEMA (VALMIIKSI ASENNETTU TALVIMALLI)
LAITTEET
- Ei asennettu, asennus vasta työmaalla
+Asennettu valmiiksi
+Asennettu valmiiksi
MODUULIT
- Ei asennettu, asennus vasta työmaalla
+/-Osittain asennettu (talvieristeiden runko puuttuu)
+Asennettu valmiiksi
SÄHKÖT
- Ei asennettu, asennus vasta työmaalla
+/-Osittain asennettu (usein kiinteistösähköt puuttuvat)
+Asennettu valmiiksi
VESIPUTKET JA ERISTYS
- Ei asennettu, asennus vasta työmaalla
- Ei asennettu, asennus vasta työmaalla
+Asennettu valmiiksi
RUNKO MIHIN LÄMPÖERISTEET KIINNITETÄÄN
- Ei asennettu, asennus vasta työmaalla
- Ei asennettu, asennus vasta työmaalla
+Asennettu valmiiksi
LÄMPÖERISTEET
- Ei asennettu, asennus vasta työmaalla
- Ei asennettu, asennus vasta työmaalla
+Asennettu valmiiksi
ASENNUSAIKA SEKÄ HENKILÖSTÖN TARVE
- Asennusaika todella pitkä – kesto useita kuukausia
-Henkilöstön tarve koko asennuksen ajaksi suuri
- Nosturien tarve suuri
-Ulkopuolisten asiantuntijoiden apu tarpeen
 
- Asennusaika melko pitkä - kesto jopa useita kuukausia
- Henkilöstön tarve suuri
- Nosturien tarve suuri
-Ulkopuolisten asiantuntijoiden apu tarpeen
 
+Asennus nopeaa
+Pieni henkilöstön tarve
+Ei pakottavaa tarvetta ulkopuoliselle henkilöstölle
VALMIUSASTE
30%
Tecwill-betoniaseman-asennus-poikkeusaikana-Covid-19_2
60%
Tecwill-betoniaseman-asennus-poikkeusaikana-Covid-19_3
 
90%
Tecwill-betoniaseman-asennus-poikkeusaikana-Covid-19_4
 

 

Yhteenveto

Kuten yllä olevasta taulukostakin saattaa huomata, poikkeusaikaan parhaiten sopiva asema on valmiiksi asennettu talviasema sisältäen mahdollisimman laajan tehdasasennuksen. Se on turvallinen, sillä vaadittavan henkilöstön määrä on pieni ja asennus voidaan suorittaa todella lyhyessä ajassa – jopa muutamassa päivässä. Kun asema on testattu ennen toimitusta (laitteet, ohjaus, sähköt, putkistot), voidaan varmistaa sen toimivuus ja näin ollen asennusaika sekä betoniaseman käyttöönotto nopeutuvat.

Hyvin testatun talvimallisen betoniaseman asennuksen voi suorittaa tarvittaessa paikallinen henkilöstö eikä näin ollen ulkopuolisia henkilöitä välttämättä tarvita. Mikäli asiantuntijan tuelle on tarvetta, onnistuu se myös etäyhteydellä. Näin pystytään minimoimaan tartuntariski.

Tecwill-moduuliasema-betoniaseman-asennus-poikkeusaikana-Covid-19_5

Tecwill valmiiksi asennetut betoniasemat

Tecwill toimittaa asiakkailleen täysin valmiiksi asennettuja ja testattuja talvibetoniasemia. Aseman kaikki tarvittavat moduulit sekä laitteet kuten sähköt, ohjaus, vesiputket sekä eristeet asennetaan ja asema koekasataan ennen sen toimitusta asiakkaalle. Tällainen betoniasema on mahdollista asentaa ja käyttöönottaa paikallisin voimin eikä asiantuntijoille ole välttämätöntä tarvetta. Tarvittaessa Tecwill tarjoaa etätukea esimerkiksi videoyhteydellä, mikä sopii poikkeusaikaan mainiosti.

 

Haluatko lisätietoja, ota yhteyttä!

 

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911