Janne Tuomikko 28.4.2021 7 min read

Cobra C40 -betoniaseman toimitus ”kuplassa” Covid-19-pandemian aikana

Asiakas:
PRDM Trakt Sp. z o.o.
Sijainti:
Szepietowo, Puola
Projekti:
Cobra C40 Mini -toimitus Puolaan
Betonin laatu:
Maakostea erikoisbetoni

Maakostea betoni asiakkaan projekteihin

PRDM Trakt Sp. z o.o. yritys tarvitsi betoniaseman, joka pystyisi valmistamaan maakosteaa betonia heidän erikoisprojekteihinsa. Tasainen betonin laatu, oikea vesi-sementtisuhde ja täydellinen sekoitus olivat asiakkaan vaatimuslistan kärkipäässä. Tuotantomäärät eivät ole isoja, mutta betonin laatu ei saa vaihdella. Sopiva malli löytyi keskustelun jälkeen Cobra C40 -betoniasemasta. Sopimus asemasta ja sen toimituksesta lyötiin lukkoon alkuvuodesta 2020 juuri ennen Covid-19-pandemian puhkeamista.

Asiakkaalla oli tiettyjä toiveita aseman sijoittamiseksi heidän tontilleen. Perinteinen Cobra C40 hissiratkaisu korvattiin nostokuljettimella ja asema sekä kiviainessiilo tehtiin L-kirjaimen muotoiseksi.

Tecwill-Cobra-C40-betoniaseman-toimitus-kuplassa-Covid-19-pandemian-aikana_1Kuva 1, Cobra C40

Betoniaseman varustelu ja COVID-19-pandemian vaikutukset kokoonpanoon

Asiakkaan tilaama asemamalli sisälsi neljä kiviainessiiloa, kaksi sementtisiiloa sekä täyden talvivarustelun. Asemaan tehtiin lämmitysjärjestelmä valmiiksi, jotta siihen on helppo liittää lämpökontti myöhemmässä vaiheessa. Sekoittimena Cobra C40 -asemassa on käytössä tasosekoitin vastavirtaperiaatteella, joka sopii erinomaisesti maakostean betonin valmistukseen.

Monissa betoniasemaratkaisuissa kiviaines annostellaan suoraan sekoittimeen nostokuljettimella. Cobra-malleissa käytetään sekoittimen päällä kiviaineksen väliastiaa, johon yksi kiviainesannos voidaan nostaa. Väliastia lisää aseman tuotantokapasiteettia verrattuna asemiin ilman väliastiaa.

Keväällä 2020 vallitseva COVID-19-pandemiatilanne toi lisähaasteita betoniaseman valmistukseen, tarvittavien komponenttien saatavuuteen, asennukseen ja tuotannon käynnistykseen. Keväällä 2020 Italiassa riehunut korona-aalto ja ulkonaliikkumiskielto vaikeuttivat muun muassa sementtisiilojen varusteluosien toimituksia.

Tecwill Oy:n Joensuun kokoonpanotehtaalla mietittiin tarkasti, miten betoniasemat saadaan turvallisesti kokoonpantua ja testattua mahdollisimman vähillä sosiaalisilla kontakteilla. Asennus- ja kokoonpanoporukat jaettiin pienryhmiin, jotka toimivat itsenäisesti välttäen turhia kontakteja keskenään. Loppujen lopuksi Cobra C40 -betoniasema saatiin valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti.

Tecwill-Cobra-C40-betoniaseman-toimitus-kuplassa-Covid-19-pandemian-aikana_2Kuva 2, Asiakkaan työmaa

Aseman asennus ”kuplassa” koronarajoituksia noudattaen

Kun asema oltiin saatu testattua ja lähtövalmiiksi, alkoivat haasteet liittyen asennukseen ja käyttöönottoon. Oli keksittävä keino, kuinka Tecwill:n asentajat saadaan Puolaan betoniaseman asennusta varten. Lentoliikenne oli pysähdyksissä, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi matkustaminen autolla Turkuun, sieltä laivalla Ruotsiin ja vielä toisella laivalla Puolaan. Erikoislupa Puolaan matkustamiseen saatiin hakemusten avulla, jonne oli kuitenkin sallittua matkustaa töihin liittyvissä asioissa. Huolellisten järjestelyjen avulla päästiin matkaan ja työmaalla asennus alkoi aikataulun mukaisesti.

Tecwill-Cobra-C40-betoniaseman-toimitus-kuplassa-Covid-19-pandemian-aikana_3Kuva 3, Betoniaseman asennus turvallisuus huomioiden

Pandemiaan liittyvistä rajoituksista huolehdittiin tarvittavien suojavarusteiden ja puhdistusaineiden avulla. Cobra-asema on helppo ja nopea asentaa, eikä asentajia tarvita kovinkaan monta. Tämä mahdollisti asennuksen mahdollisimman vähin kontaktein eri henkilöiden välillä. Koko asennusprosessi suoritettiin erillisessä ”asennuskuplassa”, turvaetäisyydet huomioiden.

Tecwill-Cobra-C40-betoniaseman-toimitus-kuplassa-Covid-19-pandemian-aikana_4Kuva 4, Betoniaseman asennus

Aseman käyttöönotto etäyhteydellä

Etukäteen testattu Cobra-asema on helppo ja nopea ottaa tuotantoon. Betoniaseman asennuksen jälkeen tuotannon käynnistys ja siihen liittyvä koulutus suoritettiin täysin etänä. Uusi operaattori istui valvomossa ja tuki annettiin Tecwill Oy:n Gdańskin sekä Joensuun toimistoista. Tämän ansiosta saatiin minimoitua kontaktit käyttöönoton aikana. Tecwill Oy:n asiantuntijat avustivat ja neuvoivat asiakkaan henkilökuntaa aina betonin tuotannon aloituksen saakka. Yhdessäoloaika betoniaseman valvomossa saatiin minimoitua, mikä oli tuossa tilanteessa paikallisten viranomaisten vaatimus ja äärimmäisen tärkeää työntekijöiden turvallisuuden kannalta.

Valitse Cobra C40 betoniasema 02

Etukäteen Joensuussa testatut ja sähköistetyt betoniaseman moduulit mahdollistivat käyttöönoton etäyhteydellä. Tecwill Oy:n toimintatapa lyhentää asennuksen kestoa työmaalla, vähentää työvoiman tarvetta ja nopeuttaa betoniaseman tuotannon aloitusta.  

Molempien osapuolten ponnistelujen ansiosta betoniaseman tuotannon käynnistys saatiin hoidettua ennätysnopeasti. Lisäksi minimoitiin koronaviruksen tartuntamahdollisuudet varotoimenpiteiden ansiosta.

Projektin molemmat osapuolet osoittivat, että sitoutumisella sekä hyvällä yhteistyöllä on mahdollista hoitaa betoniaseman valmistus, toimitus sekä nopea asennus jopa poikkeusaikana.

Tecwill-Cobra-C40-betoniaseman-toimitus-kuplassa-Covid-19-pandemian-aikana_maakostea-betoni_5Kuva 5, Maakostea betoni

Haluatko lisätietoja, ota yhteyttä!

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911