Tecwill blogi

Asiakas:
Ruskon Betoni Oy / KiBe Oy
Paikka:
Ruotsi
Projekti:
Cobra C120 siirrettävä betoniasema kuituannostelulla ja teräspalkkiperustuksilla Ruotsin tuulivoimalahankkeita varten.
Toimitussisältö:
Cobra C120 siirrettävä betoniasema teräspalkkiperustuksilla ja maapaineseinillä. Asemassa on 5 x 30 m3 kiviainesiilot, 4 x 80m3 sementtisiilot, kuitukontti sekä 12 m turbo-lämpökontti kylmävesisäiliöllä.

 IMG_20190824_124310

Pohjois-Ruotsissa oli tarve betoniasemalle tuulivoimalahankkeita varten. Asiakkaat halusivat turvata vakaan sekä korkealaatuisen valmis- ja kuitubetonin tuotannon ympäri vuoden. Sopivaksi asemaksi valikoitui Cobra C120 betoniasema, jonka Tecwill toimitti perille kesäkuussa 2019.

Asema asennettiin teräspalkkiperustuksille. Asennuksessa hyödynnettiin lisäksi teräksisiä täyttörampin tukirakenteita sekä maapaineseiniä, jotka ovat kiinni kiviainesiilojen rungossa. Maapaineseinien avulla kiviaineen täytölle ei tarvitse tehdä erillistä betonista (tai vastaavaasta) tehtyä tukimuuria.

Aseman sähkön lähteenä toimii kaksi generaattoria, jotka asiakas hankki tontille itse. Tontin vesi taas saatiin porakaivosta, josta se johdettiin annostelupumpulla varusteltuun kylmävesisäiliöön. Kyseinen säiliö sijaitsee 12m turbo-lämpökontissa.

 
Valmisbetoni, Kuitubetoni

 

Uuden aseman täyttörampin sekä perustuksien rakenuskustannukset saatiin huomattavasti edullisemmaksi käyttämällä teräspalkkiperustuksia ja -maapaineseiniä. Näin saavutettiin huomattavat kustannussäästöt.

Kun asema siirretään seuraavan kerran uuteen paikkaan, on aseman purku-, siirto- sekä uuden sijoituspaikan perustuskulut, joka kerta pienemmät kuin perinteisellä betoniperustuksella. Teräsperustukset nopeuttavat myös pystytystä, koska tällöin kaikki aseman modulit sattuvat varmasti oikeille paikoilleen, eikä korko- ja kiinnityslevyjen heittoja esiinny.

Aseman mukana toimitetaan myös huolto-ohjelma, jonka mukaisesti toteutetut huollot pitävät kunnossapitokustannukset maltillisina.

 

Kaksoisakselisekoitin

 

 

Cobra C120 betoniaseman sekoittimena käytetään BHS 3,0 kaksoisakselisekoitinta. Sekoittimeen asennettiin lisävarusteina Optilong erikoiskulutuslevyt sekä laajennettu BHS täysautomaatti- keskusvoitelujärjestelmä. Lisäksi asemaan lisättiin Led ulkovalot sekä kameravalvontajärjestelmä, sekoittimen kameraa unohtamatta.

Kiviaineiden kosteuden mittaukseen asenettiin optinen anturi, jonka tehtävänä on mitata sen alta kulkevista kiviainefraktioista kosteuden keskiarvoa. Tätä keskiarvoa käytetään WillControl ohjelmistossa annoksen vesivähennystä varten. Lentävän punnituksen ansiosta kaikki kiviaineet kulkevat saman mitta-anturin alitse. Näin jokaisesta kiviaineesta saadaan todella hyvä mittausjakso ja vain yhdellä anturilla!

Siirrettävä betoniasema

 

Betoniasema asennettiin kesäkuussa 2019. Asema esipystytettiin ja testattiin mekaanisesti sekä sähköisesti Joensuussa ennen sen pakkausta ja toimitusta Ruotsiin. Huolellisten esivalmisteluiden avulla asema saatiin käyttöönotettua vain muutamassa päivässä. Näin myös tuotantantoon siirtyminen onnistui ilman viivästymisiä ja koko investointi alkoi tuottamaan lisäarvoa samantien.

Betoniasema tuottaa korkealaatuista betonia, joka saavutetaan mm. WillControl ohjausjärjestelmällä. Ohjausjärjestelmä osaa hyödyntää jokaiselle annostelulaitteelle rakennettua matemaattista mallia ja sen avulla parantaa annostelujen toistotarkkuutta menettämättä tuotantokapasiteettiä. Tämä matemaattinen malli voi vähentää betonin lujuuden hajontaa, joka taas pienentää mm. ylimääräisen sementin tarvetta betonissa. Pieni kokonaishajonta betonin tuotantoprosessissa vähentää myös mahdollisia betonin loppukäyttäjien reklamaatioita betonin tuottajille. Myös mahdolliset lopputuotteen (betonivalun) jälkihuolto- ja korjauskulut pienenevät laatuvirheiden vähennyttyä. Näin WillControl ohjausjärjestelmä sekä Tecwill annostelulaitteet parantavat yhdessä tuotannon kannattavuutta. Lisäksi Tecwill:n oikein mitoitetut laitteet ja niiden oikean kokoiset moottorit pienentävät omalta osaltaan laadunvaihtelua sekä säästävät myös sähköenergiaa.

 
Lentävä punnitus

 

Asiakkaat halusivat turvata vakaan sekä korkealaatuisen valmis- ja kuitubetonin tuotannon ympäri vuoden. Valitsemalla Tecwill Oy:n betoniaseman he myös varmistivat samalla aseman helpon huollon ja ylläpidon. Myös mahdolliset tulevaisuuden laajennukset ohjaukseen, sähköjärjestelmään tai mekaniikkaan ovat nyt helposti toteutettavissa. Näiden lisäksi CobraC120 asemassa käytetyt modulaariset rakenteet sekä niiden väliset pikaliitinratkaisut tekevät aseman siirtämisen ja uudelleen pystytyksen helpoksi.

 

Jos haluat lisätietoa, vastaan mielelläni kysymyksiin.
Jätä yhteydenottopyyntö »


Mika Silvennoinen
Mika Silvennoinen

+358 50 356 4084
mika.silvennoinen@tecwill.com

Näytä kaikki kirjoitukset