Teemu Tuominen 9.5.2017 4 min read

Kuinka valmistaa hyvälaatuista kuitubetonia?

Yleistä

Kuitubetoni on esimerkiksi teräs-, polypropeeni- tai lasikuiduilla vahvistettua valmisbetonia. Tällä saadaan entisestään parannettua betonin ominaisuuksia kuten vetolujuutta, paloturvallisuutta ja kulutuskestävyyttä. Kuidut sekoitetaan betoniin sen valmistusvaiheessa betoniasemalla.

Yleisin käyttökohde on ruiskubetoni tai maanvarainen lattia, mutta rakennus- ja betoniteknologian kehittyessä uskon, että kuitubetonin suosio tulee yleistymään muissakin betonirakenteissa. Isoin etu on, että tavanomainen raudoitus voidaan jättää lähes kokonaan pois. Tämä tuo säästöjä  materiaali- ja työkustannuksissa.

Tecwill-kuitubetonin-valmistus


Kuidun annostelu

Kuitujen annostelu vaikuttaa betonimassan notkeuteen ja sitä myötä sen työstettävyyteen.

Laadukkaan kuitubetonin valmistuksessa tärkeintä onkin kuitujen annostelutarkkuus ja niiden täydellinen sekoittuminen osaksi homogeenista betonimassaa.

Kuitu annostellaan kiviaineksen joukkoon erillisellä kuitusyöttimellä. Kuitusyötin on negatiivinen vaaka, joka ”kertoo” betoniaseman ohjausjärjestelmälle tarkan toteutuneen annostelumäärän. Tämä tieto tulee olla näkyvissä asiakkaan kuormakirjassa.

Laaduntarkkailua suoritetaan jatkuvasti, jossa tarkastellaan että kuitujen määrä (g) on varmasti oikea suhteessa valmisbetoninäytteen tilavuuteen (m3). Tavoitelujuuksiin päästään ainoastaan kuitumäärän ollessa juuri oikea, suhteessa valmisbetonireseptin muihin raaka-aineisiin.

Tecwill-kuitubetoni-kuidun-annostelu


Laskeeko kuidun annostelu betoniaseman tuotantokapasiteettia?

Yleinen käsitys on, että kuidun lisääminen valmisbetonireseptiin, pidentää joko annostelu-, punnitus- tai betonimassan sekoitusaikoja. Eli sykliajat pitenevät ja tämä laskee betoniaseman tuotantokapasiteettia. Kun käytetään ”lentävää” punnitusta näin ei kuitenkaan käy. Lentävässä punnituksessa kuitu annostellaan juoksevan kiviainespatjan päälle.

Nykyaikaisessa kuitubetonin valmistusprosessissa toteutetaan kolme eri asiaa samaan aikaan:

  • Kuidun annostelu ja punnitus.
  • Kiviaineen annostelu ja punnitus.
  • Ja kiviaineen ja kuidun kuljettaminen kohti sekoitinta.

Lentävän punnituksen ansiosta laadukkaan kuitubetonin valmistusprosessi on samaan aikaan sekä tarkka, tehokas, että nopea. Suurta kuitubetonin tuotantokapasiteettia päästään hyödyntämään esimerkiksi isoissa lattiavaluissa ja tunnelien ruiskubetoniurakoissa.

Tecwill-kuitubetonin-valmistus

 

 

Lue lisää kuidun ja värin annostelusta »

Mitkä asiat vaikuttavat betoniaseman tuotantokapasiteettiin tai -kustannuksiin? Lue lisää valmisbetoniaseman kunnostuksesta ja tuotantovolyymin kasvattamisesta täältä.

 


Jäikö vielä kysyttävää? Ota yhteyttä Teemu Tuomiseen joko puhelimitse 010 830 2914 tai viestillä.

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914