Mika Silvennoinen 20.2.2018 5 min read

Uusi elementtitehtaan betoniaseman ohjausjärjestelmä Hämeenlinnaan

Asiakas:
Lujabetoni Oy
Paikka:
Hämeenlinna (Kantola), Suomi
Projekti:
Vanhan ohjausjärjestelmän uusiminen elementtitehtaan betoniasemalle Hämeenlinnan Kantolaan
Toimitussisältö:
2 x WillControl betoniaseman ohjausjärjestelmä (tuotantolinja 1 ja tuotantolinja 2), 2x tietokone ja näytöt, 2 x uusi logiikka, 2x sarjaa vaakavahvistimet ja vanhan automaatiokeskuksen muutostarvikkeet.

Tecwill toimitti 2 x WillControl ohjausjärjestelmän laitteineen Lujabetoni Oy:n elementtitehtaan betoniasemalle Hämeenlinnaan tammikuussa 2018. Projektissa vaihdettiin vanhat logiikat, vaakavahvistimet sekä kaikki ohjelmat. Samalla vaihdettiin myös vanhat tulo- ja lähtökortit uusin.


Lyhyt asennusaika huolellisen etukäteistestauksen ansiosta

Koko tehtaan kaikkien ohjauslaitteiden ja ohjelmien asennukset sekä käyttöönotot tehtiin vain neljässä päivässä tammikuun ensimmäisellä viikolla 2018. Tämän mahdollisti järjestelmän sekä ohjelmien simulointi ja testaus etukäteen ennen asennuksien aloittamista Hämeenlinnassa.


Nykyaikaiset vaakavahvistimet mahdollistavat nopean käyttöönoton

Vaakavahvistimet valittiin sellaisiksi, että vanhan logiikan vaakojen kalibrointiarvoja pystyttiin hyödyntämään suoraan myös uusissa vaakavahvistimissa. Tämä nopeutti tuotantolinjojen käyttöönottoa merkittävästi, koska uusia vaakoja ei tarvinnut erikseen esikalibroida vaan niille riitti taaraustarkistukset. Uudet vaakavahvistimet ovat täysin digitaalisia, mikä mahdollistaa edellä mainitun hyödyn lisäksi sen, että jos laite joudutaan joskus vaihtamaan, voi uuden vaakavahvistimen vaihtaa vanhan tilalle ilman työlästä kalibrointia painoilla tai hydrauli-puristimella.

Ennakkoasennuksilla sekä kattavalla ohjelmien esitestauksella saavutettiin se, että tuotanto pystyttiin käynnistämään asennuksen jälkeen vain kahdessa päivässä – betonia tehtiin jo toisen viikon ensimmäisen päivän aamuna! Aikataulu oli todella haasteellinen, koska tehtaalla on kaksi erillistä tuotantolinjaa ja molemmilla oma ohjaus,  eli kahden normibetoniaseman laitteiden verran. Edellä mainittujen lisäksi 2-linjalta kuljetetaan betonia elementtitehtaalle massansiirtovaunulla ja toisessa 1-linjassa on kiviaineennostojärjestelmä. Molemmilla linjoilla on 4-5 kpl vaakoja sekä omat ohjauslogiikat, jotka myös keskustelevat keskenään niille yhteisten ruuveilla linjoittain jaettujen siilojen materiaalikulutusten yhdistämiseksi.


Mahdollinen häiriö ei aiheuta koko tehtaan pysähtymistä

Logiikat on kahdennettu, jotta toisen linjan pysähtyminen / häiriö ei aiheuta koko tehtaan pysähtymistä ja molemmat linjat voivat toimia toisilleen vara-asemina. Edellä mainittujen logiikoiden lisäksi järjestelmässä on omat logiikat massansiirrolle sekä radalla kulkevalle massavaunulle. Oman haasteensa aiheutti myös se, että uusiin järjestelmiin jouduttiin siirtämään kaikki materiaali ja reseptitiedot erillisestä ohjelmasta, joka vaati oman siirto-ohjelmansa.


Hyvä ennakkovalmistelu estää tuotantomenetykset

Hyvällä ennakkovalmistelulla estetään käyttöönoton ja tuotantoon siirtymisen viivästymisestä johtuvat tuotantomenetykset, jotka ovat korkein riski vanhan järjestelmän uusimisessa. Näissä tilanteissa on se yhdistävä tekijä, että toimiva tuotantoprosessi pysäytetään ja korvataan täysin uudella järjestelmällä. Perinteisesti tuotantoprosessia ei ole pystytty ennakkoon testaamaan, vaan ohjelmien testaus on jäänyt työmaalle ja vaihtoprojektin alussa kukaan ei ole pystynyt arvioimaan luotettavasti miten pitkään prosessin virittäminen voi viedä – päivän / pari vai viikkoja!

WillControl-järjestelmä voidaan testata ennakkoon prosessin osalta kokonaan, jolloin käyttöönotossa keskitytään vain todelliseen laitteiden virittämiseen sekä asiakkaan kouluttamiseen. Prosessin testaukseen käytetään Tecwill Oy:n kehittämää prosessin virtualisointia.

Projektissa asiakas halusi varmistaa varman ja vakaan korkealaatuisen elementti- ja valmisbetonintuotannon sekä mahdollistaa huollon, ylläpidon sekä mahdolliset ohjauksen ja sähköjärjestelmän laajennukset helpommin tehtäviksi tulevaisuudessa.


Tarkka punnitus ja toistotarkkuus säästää sementtiä ja asiakkaan reklamaatioita

WillControl-ohjausjärjestelmä osaa hyödyntää jokaiselle annostelulaitteelle rakennettua matemaattista mallia ja sen avulla saavuttaa annostelujen toistotarkkuuden parantamisen menettämättä tuotantokapasiteettiä. Annostelujen toistotarkkuuden paraneminen vähentää betonin lujuuden hajontaa, joka vähentää ylimääräisen sementin tarvetta betonissa. Pieni kokonaishajonta betonin tuotantoprosessissa vähentää myös asiakkaidemme loppuasiakkaiden reklamaatioita, koska mahdolliset lopputuotteen jälkihuolto ja korjauskulut vähenevät laatuvirheiden vähentymisen kautta. Näin WillControl-ohjausjärjestelmä parantaa omalta osaltaan kannattavuutta.

Huolto- ja kunnossapidon kustannusten matalana pysymisen varmistamiseksi kannattaa jättää mahdollisimman vähän vanhoja ohjauslaitteita aiheuttamaan häiriötilanteita. Kaikki ne osat ohjauksesta, jotka jätetään modernisoinnissa uusimatta, voivat aiheuttaa seisokki-, vikaselvitys- ja korjauskustannuksia puuttuvien tai puutteellisten kuvien sekä varaosien saamattomuuden vuoksi. Lisäksi on hyvä muistaa, että vanhat laitteet voivat sisältää suuren paloriskin. Ohjauslaitteiden vaihto uusiin auttaa uusien varaosien saantia huomattavasti ja samalla ne myös poistaa vanhojen komponenttien palo- ja/tai vikaantumisriskiä.


Lujabetoni Hämeenlinna tehdas

Hämeenlinnan tehtaalla valmistetaan valmis- ja elementtibetonia (pilareita, palkkeja, jännebetonilaattoja, ontelo- ja kuorilaattoja, parveke- ja tasolaattoja, seiniä, Luja-hormielementtejä, valmisbetonia) Lujabetoni Oy:n asiakkaiden tarpeisiin.


Lisätietoa WillControl ohjausjärjestelmästä:

WillControl betoniaseman ohjausjärjestelmä »
Vanhan ohjauksen uusiminen »

avatar

Mika Silvennoinen

Service and Sales Director, Finland

+358 10 830 2936