Janne Tuomikko 23.5.2017 7 min read

Kuinka kauan betoniaseman asentaminen kestää?

Betoniaseman hankkiminen on merkittävä investointi, joka kannattaa suunnitella ennakkoon mahdollisimman huolellisesti. Kun investointipäätös on tehty, liikkuu mielessä varmasti monenlaisia kysymyksiä:

  • Mistä löydän sellaisen betoniaseman, joka ei vie tontillani liian paljoa tilaa?
  • Miten betoniaseman siirto paikasta toiseen onnistuu?
  • Millaisia etukäteisvalmisteluja minun täytyy tehdä?
  • Kuinka kauan betoniaseman asentaminen kestää?
  • Miten nopeasti tuotanto saadaan käynnistymään?

Tecwill-Betoniasema-nopea-asennus

Kokosimme tähän blogikirjoitukseen vastauksia yleisimpiin betoniaseman etukäteisvalmisteluihin ja asentamisen kestoon liittyviin kysymyksiin.


Miten valmistaudut etukäteen betoniaseman asentamiseen?

On tiettyjä toimenpiteitä, joista sinun tulee huolehtia ennen kuin betoniaseman asennustyöt voidaan aloittaa. Näitä ovat:

1. Vesi- ja sähköliitännät

Varmista, että vesi- ja sähköliitännät on tehty ja kunnossa ennen betoniaseman asennustöiden aloittamista. Sähköliittymän sulakekoko ja vesisyötön riittävyys kannattaa tarkistaa etukäteen. Sähkö voidaan tehdä tarvittaessa generaattorilla ja vedelle voi hankkia bufferi-tankin tasoittamaan pientä veden syöttöä.

2. Perustukset

Perustukset on tehtävä kunkin asematyypin ja asennuspaikan vaatimusten mukaisesti. Monissa nykyaikaisissa betoniasemissa on mahdollista tehdä matala ramppi kiviaineksen täyttämistä varten. Tämä säästää sekä tontin tilaa että polttoainekustannuksissa. Perustuksena voi olla esimerkiksi jo olemassa oleva tien pohja tai pelkkä kantava maapohja. Jos asema vaatii maanalaisia perustusrakenteita tai korkeita maanpäällisiä sokkeleita, merkitsee se automaattisesti korkeampia kustannuksia.

Tecwill-Betoniasema-nopea-asennus-perustukset

3. Materiaalit

Huolehdi, että sinulla on kaikki tarvittavat materiaalit betonin tekemistä varten. Etenkin jos haluat käynnistää tuotannon heti asennustöiden päätyttyä.

4. Tila

Varmista etukäteen, että itse asemalle sekä asennukseen tarvittaville työvälineille, kuten nosturille, on tontillasi riittävän paljon tilaa. Tällöin asennus sujuu mahdollisimman sujuvasti, eikä tilajärjestelyihin kulu asennuksen yhteydessä enää ylimääräistä aikaa. Siirrettävän betoniaseman keskimääräinen tilantarve on 20 x 50 metriä.


Kuinka pitkä on siirrettävän betoniaseman kokonaistoimitusaika?

Kokonaistoimitusaika käsittää valmistuksen, kuljetuksen, asennuksen ja tuotannon käyntiin ajon. Jos tarkastellaan pelkkää valmistusaikaa, unohdetaan tärkein asia, tuotannon käynnistys.

Toimitus- ja asennusajoissa on eri palveluntarjoajien välillä merkittäviä eroja. Toimitusaika riippuu pitkälti siitä, tilaatko ns. työmaalla kasattavan aseman vai valitsetko ns. tehdasasennetun aseman. Joidenkin asemien asennusaika on yhtä pitkä kuin itse valmistusaika, eli useita kuukausia. Asema ”rakennetaan” työmaaolosuhteissa usein sateiden ja pakkasen keskellä, mikä johtaa kalliisiin nosturi- ja rakennuskustannuksiin.

Vakioaseman valmistusaika vaihtelee tyypillisesti kuuden ja kuudentoista työviikon välillä. Betoniaseman moduulit on tehty kuljetusmittojen mukaan, joten aseman kuljettaminen paikasta toiseen on helppoa ja edullista.

Nykyaikaisen ns. tehdasasennetun betoniaseman asentamiseen ja tuotannon käynnistämiseen menee tyypillisesti 3–8 päivää. Lyhyt asennusaika johtuu siitä, että betoniasemaan tulevat laitteet, lämpöeristeet, putkistot ja sähkökaapelit on asennettu ja testattu tehtaalla jo ennakkoon. Asennusvaiheessa moduulit ja laitteet vain yhdistetään keskenään, ja esimerkiksi sähkökaapelit on tehty pikaliittimillä, joiden asentaminen on erittäin nopeaa.

Tecwill-Betoniasema-nopea-asennus-kokonaistoimitusaika

”Työmaalla kasattavan” aseman rakentamiseen voi varata aikaa vähintään kaksi kolme kuukautta. Myös asennusmiehiä tarvitaan enemmän. Nosturit ja muu työmaakalusto on myös oltava koko rakennusajan paikalla, mikä lisää kustannuksia merkittävästi.

Aseman seinien tukirakenteet ja lämpöeristeet joudutaan rakentamaan laiteasennuksen jälkeen. Myös kiviainessiilojen täyttörampista tulee korkea ja kallis.

Tecwill-Betoniasema-nopea-asennus-kokonaistoimitus-kesto


Tutustu nopeasti asennettavaan ja uudelleen siirrettävään COBRA betoniasemaan. Lue ominaisuuksista ja hyödyistä, katso asennusvideo ja lataa esite

Lue lisää siirrettävästä betoniasemasta »

 

Lue myös, kuinka valmistat hyvälaatuista kuitubetonia.

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911