Bartosz Trocha 30.3.2021 6 min read

Dostawa węzła Mini Cobra C40 w czasie pandemii Covid 19

Przedsiębiorstwo PRDM Trakt Sp. z o.o. poszukiwało węzła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych na ich własne potrzeby. Decyzją Zarządu wybrany został model Mini Cobra C40, którego godzinowa wydajność odpowiadała wymaganiom przedsiębiorstwa.

Umowa podpisana została tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa.

W podstawowej konfiguracji modelu Mini Cobra C40 Klient wprowadził jedną istotną zmianę. W miejsce kosza zasypowego „skip” Klient wybrał przenośnik taśmowy. Dodatkowym wymaganiem był schemat ustawienia modułów węzła w kształcie litery L. Oznacza to, iż zasobniki kruszywa zostały obrócone względem modułu głównego o 90 stopni.

Concrete batch plant

Tecwill zmieniając kosz zasypowy na przenośnik taśmowy, zgodnie z życzeniem Klienta, zastosował również zbiornik pośredni kruszywa nad mieszalnikiem. Stanowi on swoistego rodzaju bufor dla kruszywa na jeden pełny zarób. W rozwiązanych najczęściej spotykanych na rynku, wykorzystujących przenośniki taśmowe, dozują one kruszywo bezpośrednio do mieszalnika. Tym samym jest to wąskie gardło procesu produkcyjnego zmniejszające deklarowane przez producentów wydajności.

W modelu Mini Cobra Tecwill uniknął takiej sytuacji gwarantując osiąganie nominalnej wydajności betoniarni.

Zamówiony model węzła wyposażony został w 4 zasobniki kruszywa, 2 silosy cementowe oraz pełne wyposażenie zimowe w standardzie fińskim. Węzeł jest również gotowy na podłączenie, w razie potrzeby, kontenera grzewczego. Model Mini Cobra C40 wyposażony jest w najwyższej klasy mieszalnik planetarny model Lapa 1000 TY, wyprodukowany w Finlandii.

Istotnym wyzwaniem związanym z pandemią był proces produkcji węzła i dostęp do niezbędnych komponentów oraz sam proces instalacji i rozruchu maszyny.

Niewielką zmianą w harmonogramie dostawy maszyny było przesunięcie terminu, związane z całkowitym zamknięciem rynku Włoskiego, z którego pochodzi osprzęt silosów cementowych.

Przesunięcie okazało się nieznaczne i zgrało się z terminem gotowości placu budowy na przyjęcie węzła betoniarskiego.

Concrete Plant, Concrete, Installation

Kolejnym wyzwaniem było zorganizowanie podróży dla części personelu Tecwill z Finlandii mającego nadzorować proces montażu oraz dokonać rozruchu i szkolenia. Na początku czerwca 2020 wstrzymane były połączenia lotnicze, co spowodowało, iż specjaliści Tecwill podróżowali drogą promową przez Szwecję do Polski. Tecwill zoraganizował stosowne dokumenty i pozwolenia wjazdowe do Polski tak, aby personel z Gdańska i z siedziby głównej w Finlandii dotarł na czas na plac budowy.

Poza podstawowymi narzędziami i ubiorem roboczym wszyscy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. Cały proces instalacji był przeprowadzony w reżimie sanitarnym, z zachowaniem możliwego dystansu.

Concrete plant

Po dokonaniu instalacji pierwsza faza szkolenia z zakresu obsługi maszyny została przeprowadzona zdalnie. Przyszły operator zajął stanowisko w sterowni węzła i poprzez zdalne łącze przy udziale pracowników Tecwill uczył się budowy i obsługi systemu sterowania Tecwill Willcontrol.

Faza rozruchu i rozpoczęcie próbnej produkcji odbyły się przy bezpośredniej asyście pracownika Tecwill. Jednakże decyzja o przeprowadzeniu części szkolenia w trybie zdalnym skróciła o połowę czas wspólnego przebywania specjalisty Tecwill z operatorem maszyny w pomieszczeniu sterowni.

 Concrete batching plant

Istotnym aspektem z punktu widzenia zagrożenia epidemicznego był fakt, iż moduły węzła, który dotarł na plac budowy były fabrycznie wyposażone, zaizolowane i przetestowane. Tym samym zminimalizowana została liczba dni potrzebna na prace instalacyjne u Klienta i związane z tym wspólne przebywanie personelu Klienta i personelu Tecwill.

Dzięki wspólnym staraniom Inwestora i Dostawcy montaż przeprowadzony został zgodnie z założonym harmonogramem. Natomiast dzięki podjętym środom ostrożności minimalizującym możliwość zakażenia nie doszło to takiego przypadku wśród osób zaangażowanych w instalację.

Wspólne zaangażowanie Kupującego i Dostawcy udowodniło, iż nawet w tak trudnych czasach pandemii możliwa jest bezproblemowa i szybka dostawa węzła betoniarskiego. Jest to możliwe przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa i odpowiedniej budowy maszyny, której moduły są w największym stopniu wyposażone i przetestowane fabrycznie.

Do you want to hear more, Contact us