MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE

W projekcie modernizacyjnym lub doposażeniowym, miejsca stanowiące największe ryzyko awarii są modernizowane, naprawiane lub doposażane, aby zapewnić nieprzerwaną i tym samym opłacalną produkcję betonu przez lata.

Modernizacja i doposażenie

Wysokiej jakości części zwiększają niezawodność i prowadzą do wydłużenia żywotności twojego węzła betoniarskiego

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.


  • Montaż wyposażenia lub akcesoriów oraz podłączenie ich do systemu sterowania.
  • Wymiana mieszalników
  • Modyfikacje zasobników kruszywa i systemów załadunku
  • Dodawanie silosów cementu lub zbiorników domieszek chemicznych i urządzeń dozujących
  • Wdrażanie nowego lub modernizacja istniejącego:

○ Systemu przechowywania i dozowania domieszek

○ Systemu grzewczego

○ Systemu recyklingu betonu

○ Systemu przechowywania i dozowania włókien

○ Systemu przechowywania i dozowania pigmentów

○ Systemu sterowania węzłem

  • Renowacja sprzętu lub modernizacja całego zakładu
Szukasz odpowiedniego rozwiązania?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Nasi specjaliści mogą dostarczyć Ci więcej informacji na temat naszych rozwiązań.