MODUŁOWE WEZŁY BETONIARSKIE DLA FABRYK PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

Łatwa i elastyczna możliwość połączenia węzła do istniejącej już lub nowo budowanej fabryki prefabrykowanych elementów betonowych. Moduł mieszalnika może być umieszczony w najdogodniejszym miejscu, możliwie najbliżej linii produkcyjnych. Zasobniki mogą zostać zlokalizowane również w dogodnym miejscu. Możliwe jest też umieszczenie całego węzła wewnątrz hali produkcyjnej.

 

 

Modułowe węzły betoniarskie dla fabryki prefabrykatów

Najlepszy na świecie beton na prefabrykaty betonowe

Węzeł do prefabrykacji

Czy możliwe jest szybkie uruchomienie nowego węzła nawet zimą? – Tak

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Nasze modułowe i wysokowydajne węzły spełniają najwyższe standardy branży. Przy wielkości zarobu od 0,5 do 2,5 metra sześciennego, węzły zaprojektowane są tak spełniały wymagania klientów i by łatwo wpasować je w układ fabryki prefabrykatów betonowych.

W fabryce prefabrykatów każdy wyprodukowany zarób musi mieścić się w ścisłej tolerancji dozowania, wilgotności i temperatury, aby końcowy prefabrykat był najwyższej jakości. Firma Tecwill opracowała kilka unikalnych rozwiązań by osiągnąć powtarzalność produkcji:

 • Mieszanie betonu samozagęszczalnego według procedury mieszania mieszanek na mokro lub sucho
 • Ulepszony system kontroli wilgotności kruszywa prowadzi do oczekiwanej wartości opadu stożka oraz prawidłowego stosunku W/C woda-cement
 • Automatyczny i samouczący się system sterowania minimalizujący odchyłki dozowania pozwala na ogromne oszczędności kosztów produkcji, zarówno pod kątem czasu oraz surowców
 • Precyzyjna temperatura zarobu betonu


Zalety i najważniejsze cechy

Szybkie ważenie i sterowanie dozowaniem materiałów z wykorzystaniem systemu ważenia „w locie” firmy Tecwill
 • Wysoka wydajność z większą powtarzalnością jakości produkowanego zarobu
 • Ulepszona kontrola wilgotności, odpowiednia konsystencja i stosunek woda/cement
 • Lepsza kontrola odchyleń dozowania prowadzi do dużych oszczędności produkcji
 • Oszczędność cementu i redukcja emisji CO2
Wysokiej jakości wytrzymały przeciwbieżny mieszalnik planetarny
 • Homogeniczna mieszanka przy krótszym czasie mieszania
 • Łatwe prace konserwacyjne dzięki dużemu włazowi serwisowemu
 • Szeroki zakres wyposażenia opcjonalnego, w tym czujniki wilgotności i temperatury, wysokociśnieniowy system mycia, pobieranie próbek betonu, kamera w mieszalniku i kilka klap spustowych
Węzły przeznaczone do produkcji wszelkiego rodzaju betonu dla wysokiej jakości prefabrykatów
 • Panele ścienne, belki i filary
 • Schody, szamba i elementy kanałów burzowych
 • Pale i słupy
 • Płyty stropowe kanałowe z betonu o niskim opadzie stożka
 • Elementy z betonów SCC
 • Elementy z betonu samozagęszczalnego
 • Elementy kamieniarskie, bloczki i kostka brukowa
 • Betony kolorowe barwione barwnikami w proszku, granulacie czy pigmentami płynnymi
System ogrzewania wody i kruszywa
 • Ogrzewanie wody
 • Gwarantowana produkcja w najtrudniejszych warunkach zimowych
 • Ogrzewanie kruszywa w zasobnikach do zadanej temperatury
 • Produkcja betonu o wymaganej temperaturze przy zastosowaniu systemu sterowania produkcją firmy Tecwill

Modele węzłów do prefabrykacji

Węzły przeznaczone do produkcji wszystkich rodzajów betonu dla wysokiej jakości prefabrykatów.

Węzeł do prefabrykacji Cobra

Wydajność produkcyjna do 40 m3/h – 120 m3/h
Wysokiej jakości wytrzymały przeciwbieżny mieszalnik planetarny o wielkości zarobu
1,0 – 2.5 m³
4-7 komorowy zasobnik kruszywa

Szybkie ważenie i sterowanie dozowaniem kruszywa przy wykorzystaniu systemu ważenia „w locie-on the fly” firmy Tecwill

Węzły betoniarskie do prefabrykacji na zamówienie

Wydajność produkcyjna do 40 m3/h – 120 m3/h
Wysokiej jakości wytrzymały przeciwbieżny mieszalnik planetarny o wielkości zarobu
1,0 – 2.5 m³
4-7 komorowy zasobnik kruszywa
Szybkie ważenie i sterowanie dozowaniem kruszywa przy wykorzystaniu systemu ważenia „w locie-on the fly” firmy Tecwill

Wyposażenie opcjonalne

System dozowania włókien
 • W pełni zautomatyzowany system dozowania stalowych i/lub syntetycznych i polipropylenowych (PP) włókien

 • Wstępne wymieszanie kruszywa i włókien pozwala uniknąć powstawania skupisk włókien

 • Lepsza jakość betonu 

Punkt zamówień betonu

Zamówienie betonu dokonywane jest w punkcie zamówień, który może być przenośny lub stacjonarny. Możliwe jest również ustawienie kilku takich punktów. Zazwyczaj zamówienia są przesyłane bezprzewodowo za pomocą urządzeń przenośnych.

System kolei kubełkowej do dystrybucji betonu

W pełni automatyczny system dystrybucji betonu w oparciu o kolej kubełkową pozwala na dostarczenie betonu z węzła betoniarskiego do fabryki prefabrykatów. System zapewnia sprawna dostawę betonu do wielu punktów zalewania form i do kilku linii produkcyjnych w fabryce. jest odpowiedni dla wielu rodzajów torowisk wliczając tory podwójne, proste, zakręcające czy pochylone. Rozładunek możliwy jest za pośrednictwem dolnej klapy spustowej lub obracając kubełek.

 

Wysokociśnieniowy system mycia mieszalnika

Węzeł posiada efektywny automatyczny system mycia mieszalnika, klapy spustowej oraz kubełka do transportu betonu. Woda myjąca jest dozowana wewnątrz mieszalnika przez system obrotowych dysz. System ten pozwala na łatwiejszą konserwację maszyny.

Sterownia, magazyn domieszek chemicznych oraz laboratorium

Komfortowe środowisko pracy z izolacją termiczną.


 

System monitoringu

System kamer to potężne narzędzie służące do zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i efektywności operacji produkcyjnych na węźle.


 

Szukasz odpowiedniego rozwiązania?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Nasi specjaliści udzielą Ci dodatkowych informacji o naszych rozwiązaniach.