mieszalniki betonu

Który z naszych mieszalników spełni Twoje potrzeby?

Pomożemy Ci znaleźć mieszalnik do zainstalowania w nowym lub istniejącym węźle betoniarskim.

Nasze mieszalniki  są wytrzymałe i przyjazne użytkownikowi. Dostępne typy mieszalników:

 • Przeciwbieżny mieszalnik planetarny o zarobie od 0.5 do 3.0 m³
 • Mieszalnik dwuwałowy o zarobie 1.0 do 4.5 m³ 

Oba mieszalniki są dostępne z szerokim wachlarzem wyposażenia opcjonalnego.

Przeciwbieżne mieszalniki planetarne

Mieszalniki te zostały zaprojektowane, aby umożliwić krótki czas mieszania nawet mieszanek o zerowym opadzie stożka. Jest to możliwe dzięki niezwykle wydajnej zasadzie mieszania przeciwbieżnego. Ponad 60 at doświadczenia gwarantuje niezawodność naszych mieszalników ich efektywność i wydajność przy licznych wymagających zastosowaniach.

 • Krótki czas mieszania
 • Więcej betonu na godzinę, maksymalna produkcja
 • Większe zyski podczas eksploatacji mieszalnika
 • Prosta i wytrzymała budowa, mniej przestojów
Mieszalniki dwuwałowe BHS i Sicoma

Technologia mieszania dwuwałowego jest odpowiednia dla różnych zastosowań i oferuje wiele korzyści. Proces mieszania ma znaczący wpływ na jakość mieszanki i efektywność ekonomiczną procesu produkcyjnego.

 • Wysoka homogeniczność mieszanki i krótkie cykle mieszania
 • Optymalna efektywność energetyczna
 • Wytrzymała konstrukcja i niewielkie zużycie
 • Łatwość konserwacji
 • Wydajna produkcja betonu
 • Szybki rozładunek, szeroka klapa spustowa
Mieszalniki betonu

Jak zbudowany jest mieszalnik planetarny?

Używając zasadę mieszania przeciwbieżnego osiągamy perfekcyjne wymieszanie - nawet po kliku obrotach przekładni. Łopaty mieszające poruszają się w przeciwną stronę niż przekładnia planetarna, powodując że nie występują martwe pola.

Mieszalnik planetarny jest odpowiedni dla:

 • betonu prefabrykowanego
 • betonu o zerowym opadzie stożka dla produkcji płyt kanałowych i kostki brukowej
 • betonu towarowego
 • betonu natryskowego z włóknami
 • betonu samozagęszczalnego SCC
 • betonów wysokiej wytrzymałości do 150 MPa
 • mieszania nowych materiałów cementowych i aktywatorów, takich jak żużel, popiół lotny i cement geopolimerowy

Mieszalnik jest zawsze wyposażony zgodnie z potrzebami Klienta. Poniżej znajduje się lista podstawowego wyposażenia mieszalnika i niektórych dostępnych opcji:

 • Korpus mieszalnika i klapa spustowa
 • Standardowe okładziny mieszalnika
 • Wloty dla wag surowców
 • Czujnik temperatury betonu

Typowe opcje mieszalnika:

 • Specjalne okładziny
 • System wysokociśnieniowego mycia
 • Klapa dla próbkowania
 • Właz dla kamery z oświetleniem Led
 • Falownik dla silników mieszalnika do kontroli prędkości obrotowej
 • Panel sterowania mieszalnikiem

W celu dostarczenia do mieszalnika wody zarobowej rekomendujemy użycie pompy. Woda z wagi wody jest rozładowywana za pośrednictwem pompy i dozowana do mieszalnika poprzez szereg dysz.

Tecwill_planetary-mixer_1

Tecwill_Planetary-countercurrent-mixer_4

 

Mieszalniki betonu

Jak zbudowany jest mieszalnik dwuwałowy?

Tecwill_twinshaftmixer_2

Tecwill_twinshaftmixer_1

 

Technologia mieszalnika dwuwałowego jest szczególnie stostowana przy betonach towarowych. Jest również dobrym wyborem do mieszania:

 • Beton wałowany (RCC)
 • Beton nawierzchniowy
 • Betony chude
 • Beton zasypowy

Mieszalnik jest wyposażany zgodnie z potrzebami Klienta. Poniżej znajduje się lista podstawowego wyposażenia mieszalnika i niektórych dostępnych opcji:

 • Korpus mieszalnika i szeroka klapa spustowa
 • Okładziny mieszalnika
 • Wloty dla wag surowców
 • Czujnik temperatury betonu
 • Centralny system smarowania

Typowe dostępne opcje:

 • Specjalne okładziny
 • System wysokociśnieniowego mycia
 • Klapa do próbkowania
 • Właz na kamerę ze światłem Led
 • Falownik dla silników mieszalnika do kontroli prędkości obrotowej
 • Panel sterowania mieszalnikiem
Modernizacja istniejącej betoniarni?

Zestaw mieszalnika i wag

Podczas modernizacji mieszalnika, inne urządzenia związane z procesem naważania i napełniania mieszalnika mogą również wymagać wymiany. Poza gotowymi betoniarniami Tecwill wytwarza również wyposażenie potrzebne do modernizacji istniejących węzłów betoniarskich. Odpowiedni zestaw urządzeń może zostać zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z przygotowanym projektem i specyfikacją techniczną.


Dostawa i usługi Tecwill na potrzeby modernizacji mogą zawierać:

 • Projektowanie nowych urządzeń
 • Mieszalnik
 • Waga cementu
 • Waga wody
 • Waga domieszek chemicznych
 • Waga kruszywa
 • Modernizacja instalacji elektrycznej
 • Aktualizacja systemu sterowania

Tecwill_planetary-mixer_2

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

To lista najczęściej zadawanych nam pytań. Mamy nadzieję, że będzie pomocna. Jeżeli nadal masz pytania, których tu nie uwzględniliśmy skontaktuj się z nami.

 

Jaki rodzaj mieszalnika jest odpowiedni do produkcji prefabrykatów i elementów betonowych?

Tradycyjnie do produkcji prefabrykatów używany jest przeciwbieżny mieszalnik planetarny. Dzięki swojej energii mieszania jest to najbardziej wydajne rozwiązanie. Mieszalnik planetarny można łatwo wyposażyć w kilka klap spustowych, co jest przydatne przy wykorzystaniu kubełka odbierającego wodę z mycia mieszalnika i podjeżdżającego pod desygnowaną klapę. Konserwacja mieszalnika jest również łatwa, dzięki dużym włazom serwisowym.

jaki rodzaj mieszalnika jest odpowiedni do betonów towarowych?

Dobór mieszalnika zależy od rozmiaru betoniarni i jej wydajności produkcyjnej. Dla małych i średnich wydajności można zastosować mieszalnik planetarny o wielkości zarobu 2.5 m3.

Dla większych węzłów betoniarskich mieszalnik dwuwałowy jest bardziej praktyczny. Duży mieszalnik planetarny zajmuje zbyt dużo miejsca i długo zajmuje jego opróżnianie. Mieszalnik dwuwałowy jest rozładowywany szybciej i jest rekomendowanym wyborem dla wielkości zarobu 3.0 m3 i większych.

Jak produkować betony samozagęszczalne?

Beton samozagęszczalny jest wysoce płynną mieszanką o wysokim stopniu przepływalności i zdolności  do rozpływu pod własnym ciężarem. Specjalny efektywny superplastyfikator redukujący wodę jest wykorzystany w produkcji mieszanki.

Tradycyjną metodą produkcji betonów SCC jest, po pierwsze wymieszanie suchych składników - cementu i kruszywa - i wtedy wyregulowanie wilgotności mieszanki. Następnie w procesie dodawana jest woda i superplastyfikator. W tej metodzie czas mieszania jest bardzo długi, tym samym redukuje od wydajność produkcją węzła i przyspiesza zużycie okładzin mieszalnika.

Metoda "na mokro" Tecwill poprawia kontrolę wilgotności. Osiąganie dokładnych ilości surowców zgodnie z recepturą jest możliwe dzięki ich dozowaniu i ważeniu w oparciu o sztuczną inteligencję. Beton SCC produkowany jest tzw. "metodą na mokro" która skraca czas mieszania i zwiększa wydajność węzła.

man typing on computer keyboard

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Nasi specjaliści dostarczą Ci dodatkowych informacji o naszych rozwiązaniach.