Wyposażenie węzłów betoniarskich

Firma Tecwill produkuje wyposażenie oraz urządzenia do węzłów betoniarskich. Wyposażenie można również wykorzystać przy modernizacji starych betoniarni.

Wyposażenie Tecwill

Sprawą kluczową w projektowaniu dla Klientów jest zrozumienie ich rzeczywistych potrzeb.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

W zależności od zamówienia, na dostawę wyposażenia firmy Tecwill składa się:

 • Planowanie
 • Produkcja
 • Dostawa
 • Instalacja, mechaniczna i elektryczna
 • Rozruch
 • Dokumentacja

Dostawa wyposażenia może zawierać:

 • Komponenty
 • Nowy mieszalnik z wagami
 • System przenośników dla kruszywa
 • System transportu betonu
 • System ogrzewania kruszywa
 • Zasobniki kruszywa z urządzeniami dozującymi
 • Silosy cementowe z podajnikami ślimakowymi

Wyposażenie do węzłów betoniarskich

Najdokładniejszy system pomiaru wilgotności kruszywa

Nasza unikatowa technologia pozwala Ci mierzyć wilgotność każdej frakcji kruszywa stosując tylko jeden czujnik.

Z systemem dozowania kruszywa „w locie” wilgotność wszystkich poszczególnych frakcji wykonuje się tym samym czujnikiem umieszczonym na przenośniku transportującym kruszywo. Czujnik dokonuje pomiaru na powierzchni przemieszczanego kruszywa frakcja po frakcji wysyłając dane do systemu sterowania. Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie WillControl firmy Tecwill.


 

System dozowania i ważenia kruszywa „w locie-on the fly”

System dozowania I ważenia kruszywa „w locie” pozwala na znaczące oszczędności inwestycyjne, a co więcej zmniejsza koszty operacyjne. Podajniki taśmowe z regulacją prędkości dokonują dozowania. Z tym systemem możliwe jest osiągniecie precyzji dozowania do 2kg oraz bardzo niewielkiej odchyłki podczas dozowań. System ważenia „w locie” może prowadzić do znacznej redukcji zużycia cementu, nawet do 10% na m3 betonu.

 

System dozowania włókien stalowych i syntetycznych do betonu natryskowego

Wszystkie nasze modele węzłów można wyposażyć w system dozowania ręcznego lub w pełni automatycznego włókien stalowych lub syntetycznych. System posiada:

 • Podajnik włókien
 • Przenośnik do transportu włókien wewnątrz zasobnika kruszywa
 • W pełni automatyczny system sterowania dozowaniem włókien zgodnie z parametrami określonymi w recepturach, system dostępny razem z WillControl firmy Tecwill
 • Opcjonalna obudowa dozownika
Rodzaje mieszalników w węzłach Tecwill:
 • Przeciwbieżne mieszalniki planetarne od 0,5 do 3,0 m³
 • Mieszalniki dwuwałowe od 1,0 do 4,5 m³

Oba mieszalniki są dostępne z szerokim wachlarzem opcji wyposażenia.

Akcesoria mieszalnika takie jak okładziny, system centralnego smarowania i funkcja zatrzymania rozładunku można wybrać w zależności od potrzeb.

System kolei kubełkowej do dystrybucji betonu

W pełni automatyczny system dystrybucji betonu w oparciu o kolej kubełkową pozwala na dostarczenie betonu z węzła betoniarskiego do fabryki prefabrykatów. System zapewnia sprawna dostawę betonu do wielu punktów zalewania form i do kilku linii produkcyjnych w fabryce. jest odpowiedni dla wielu rodzajów torowisk wliczając tory podwójne, proste, zakręcające czy pochylone. Rozładunek możliwy jest za pośrednictwem dolnej klapy spustowej lub obracając kubełek.


 

Wysokociśnieniowy system mycia mieszalnika

Węzeł posiada efektywny automatyczny system mycia mieszalnika, klapy spustowej oraz kubełka do transportu betonu. Woda myjąca jest dozowana wewnątrz mieszalnika przez system obrotowych dysz. System ten pozwala na łatwiejszą konserwację maszyny.


 

Recykling świeżego betonu i wody brudnej

Zwrócony świeży beton i woda powstała z mycia betonowozów, pomp i mieszalników można odzyskać przez separację kruszywa i wody recyklingowej (z mleczkiem cementowym).

Dostępne są trzy podstawowe systemy recyklingu:

 • System bębnowy
 • System ślimakowy
 • System specjalny dla mobilnych węzłów

 

Ogrzewanie kruszywa i wody

Na system TurboCobra składa się wyposażenie, które można dopasować do wydajności produkcyjnej węzła, wymagań klienta oraz warunków pogodowych.

 • Kontenerowy kotłownia wytwarzająca energię potrzebną do ogrzania kruszywa i produkcji gorącej wody
 • Orurowanie grzewcze i automatyczne zawory do dystrybucji ciepła w zasobnikach kruszywa
 • Orurowanie ciepłej wody wraz z systemem dozowania wody ciepłej do wagi
 • Oprogramowanie WillConHot do sterowania ogrzewaniem i produkcji betonu o zadanej temperaturze przez użytkownika
Transport i dozowanie kruszywa
 • System załadunku kruszywa
 • Poziome i pionowe komory zasobników kruszywa
 • Pokrywy i kraty na zasobnikach kruszywa
 • Dozowniki taśmowe
 • Klapy dozujące
 • Waga taśmowa
 • Przenośniki wibracyjne
 • Pionowy przenośnik Vertec
 • Poziome i pochylone przenośniki taśmowe
 • Kosze odbiorcze
System ważący i wagi
 • Waga domieszek chemicznych
 • Waga spoiwa
 • Waga taśmowa kruszywa
 • Waga wody

 

Silosy cementowe i ich wyposażenie

Na wyposażenie firmy Tecwill do przechowywania i przenoszenia spoiw takich jak cement, popioły lotne, krzemionka, proszek wapienny i inne składają się:

 • Silosy o pojemności od 25 m3 do 250 m3
 • Podajniki ślimakowe
 • Filtry pyłowe
 • System pomiaru poziomu napełnienia
 • System załadunku
 • Zabezpieczenia i systemy bezpieczeństwa
Szukasz odpowiedniego rozwiązania?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Nasi specjaliści udzielą Ci dodatkowych informacji o naszych rozwiązaniach.