Bartosz Trocha 7.3.2018 7 min read

Jak wielkość zarobowa mieszalnika wpływa na wydajność produkcyjną węzła betoniarskiego?

Wielkość zarobowa mieszalnika w sposób znaczący wpływa na wydajność godzinową węzła betoniarskiego.

W tym blogu postaramy się wyjaśnić jak dobrać odpowiedni mieszalnik, aby zarówno wydatki inwestycyjne nie były wysokie, a oczekiwana wydajność produkcyjna osiągnięta. Czym większy mieszalnik tym koszty inwestycyjne wzrastają – jest to istotna kwestia dla wszystkich tych, którzy planują inwestycję w węzeł betoniarski, bez znaczenia czy będzie to mobilne czy też stacjonarne rozwiązanie.


Związek pomiędzy wielkością mieszalnika, a wydajnością produkcyjną

Maksymalna godzinowa zdolność produkcyjna mieszalnika obliczana jest mnożąc maksymalny zarób przez ilość możliwych do wykonania cykli w ciągu godziny. Czas trwania cyklu mieszania kalkulowany jest dodając do siebie czasy: napełniania [s], mieszania [s] i opróżniania mieszalnika [s].

Wielkość zarobowa mieszalnika nie wpływa na czas mieszania, ale wpływa na czas napełniania i jego opróżniania. Napełnianie i opróżnianie mieszalnika trwa dłużej przy większych rozmiarach mieszalników.  Większy mieszalnik wymaga więcej surowca i, jako że czas przepływy materiału nie rośnie liniowo, potrzeba więcej czasu, aby napełnić większy mieszalnik w porównaniu do mniejszego mieszalnika. W momencie rozładunku mieszanki betonowej z mieszalnika, ograniczenie środków transportu (betonowozów) wymusza ograniczony przepływ mieszanki betonowej i tym samym opróżnienie większego mieszalnika również trwa dłużej. W związku z tym wielkość mieszalnika i wynikająca z tego zdolność produkcyjna nie będą rosły w bezpośrednim stosunku. Mniejszy mieszalnik pozwala na wykonanie większej ilości cykli na godzinę niż w przypadku większego mieszalnika.


Wymagana ilość betonu i posiadane środki transportu

Przy określaniu wielkości warto jest rozważyć jak duże ilości betonu są wymagane i jakimi środkami transportu się dysponuje. Producenci betonu towarowego, betonu natryskowego, dużej i małej prefabrykacji, wszyscy mają inne potrzeby, co do ilości betonu i dysponują innymi środkami transportu.

Oczekiwana godzinowa wydajność produkcyjna określa maksymalną wydajność mieszalnika. Jednakże inwestowanie w zbyt duży mieszalnik nie będzie opłacalne, jeżeli mieszalnik przez większość czasu nie będzie produkował maksymalnych zarobów ze względu na zbyt małą ilość potrzebnej mieszanki.

Środki transportu betonu odgrywają tutaj również znaczenie w doborze rozmiaru mieszalnika. Nie jest opłacalne inwestowanie w mieszalnik o zarobię 4 m3, jeżeli do dyspozycji mamy betonowozy o pojemności 9 m3. W takim przypadku racjonalne i kosztowo uzasadnione jest wybranie mieszalnika 3 m3. Warto jest również wziąć pod uwagę ilość posiadanych środków transportu przy wyborze mieszalnika oraz średnie dystanse dostaw i czasy rozładunku mieszanki betonowej. Jeżeli nie dysponuje się wymaganym sprzętem do przewiezienia mieszanki, nie jest warte inwestowanie w zbyt duży mieszalnik.

Wymagana ilość betonu i posiadane środki transportu


Wpływ innych czynników na rozmiar mieszalnika i wydajność produkcyjną.

Aby osiągnąć najwyższą wydajność z mieszalnika wymagana jest ciągła, nieprzerwana produkcja. Oznacza to, że inne urządzenia na węźle, głównie odpowiedzialne za przepływ/transport surowca muszą być zaprojektowane/zwymiarowane pod wielkość mieszalnika. Cykl urządzeń dozujących musi być zaprojektowany tak, aby w momencie rozładunku betonu z mieszalnika, surowce na kolejny zarób były już zważone na wagach. W takim przypadku jest możliwość napełnienia mieszalnika zaraz po zakończeniu rozładunku mieszanki bez konieczności zbędnego oczekiwania.

 Każdy węzeł betoniarski powinien mieć również zagwarantowane odpowiednie stany magazynowe surowców potrzebnych do produkcji. Większy mieszalniki nie będzie w pełni użyteczny, jeżeli przyłącze wody nie gwarantuje dostaw odpowiedniej ilości wody lub jeżeli produkcja jest przerywana ze względu na fakt pustego zasobnika kruszywa. Produkując beton w porze zimowej należy zapewnić odpowiedniej wydajności system grzewczy w relacji do oczekiwanej zdolności produkcyjnej betoniarni. Wszystkie te czynniki musza być brane pod uwagę, kiedy planowana jest inwestycja w nowy węzeł betoniarski, a przede wszystkim, kiedy planowana jest modernizacja betoniarni. Mieszalnik jest tylko jednym z urządzeń na węźle, które wpływają na wydajność produkcyjną.


Rozmiar mieszalnika i niewielkie zaroby

Każdy mieszalnik ma określoną wartości minimalnej wielkości zarobowej, aby zagwarantować wymagany stopień wymieszania betonu. Czym większy mieszalnik tym większa jest wielkość minimalnego zarobu. Urządzenia dozujące są zaprojektowane pod maksymalny zarób i mają wynikające z tego faktu dopuszczalne odchyłki dozowania. Im większa dopuszczalna odchyłka dozowania tym większym wyznaniem jest zadozowanie mniejszej ilości surowca z dokładności określną w normach.


Podsumowanie

Wielkość mieszalnika powinna być zawsze dobierana do potrzeb patrząc szerzej na kwestię produkcji i dostaw betonu. Większy mieszalnik wymaga zastosowania większej konstrukcji węzła oraz większych urządzeń towarzyszących. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, wodę, energię grzewczą i dostarczy surowiec również wzrasta wybierając większy mieszalnik. W rezultacie całość inwestycji będzie większa oraz wzrosną koszty konserwacji. Odpowiednio dobrany rozmiar mieszalnika doprowadzi do efektywnej kosztowo inwestycji oraz samej produkcji mieszanki betonowej.

Tecwill posiada w swojej ofercie szeroki wybór węzłów betoniarskich zarówno dla małych jak i dużych wydajności produkcyjnych. Jeżeli rozważasz inwestycję w węzeł betoniarski prosimy o kontakt abyśmy mogli dobrać dla Ciebie rozwiązanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

W najbliższym blogu opiszemy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci osiągnąć jak największą wydajność z posiadanego przez Ciebie mieszalnika.