Mika Silvennoinen 16.11.2020 6 min read

Nowoczesny system sterowania węzła do produkcji prefabrykatów w Hämeenlinna, Finlandia

Zakres dostawy obejmował dwa systemy sterowania WillControl (linia produkcyjna 1 i linia produkcyjna 2), dwa komputery i monitory, dwa nowe układy logiczne, dwa zestawy przetworników wagowych oraz sprzęt do modernizacji szafy sterowniczej.

 

Krótki czas instalacji dzięki wstępnym testom

Instalacja oraz uruchomienie całego wymienionego sprzętu i oprogramowania systemu sterowania zajęła zaledwie cztery dni. Było to możliwe dzięki wstępnym testom oprogramowania i przeprowadzeniu symulacji oprogramowania jeszcze w fabryce Tecwill, zanim zaczęto instalację u Klienta w miejscowości Hämeenlinna.

 
Nowoczesne przetworniki wagowe umożliwiające szybki rozruch

Nowe przetworniki wagowe wybrano kierując się możliwością wykorzystania wartości kalibracyjnych z już wcześniej zainstalowanych przetworników na węźle. Właśnie to znacząco przyśpieszyło uruchomienie linii produkcyjnej, ponieważ nie zachodziła potrzeba wstępnej kalibracji nowych wag, wystarczyło ich wytarowanie. Nowe przetwroniki są w pełni cyfrowe, co sprawia, że w połączeniu z wcześniej wymienionymi zaletami są proste w wymianie. Jeżeli wymagają wymiany, nie trzeba ich kalibrować przy użyciu obciążników.

Wstępna instalacja oraz wszechstronne testy oprogramowania umożliwiły uruchomienie produkcji już dwa dni po zakończeniu montażu. Plan instalacji był bardzo ambitny, ponieważ fabryka posiadała dwie oddzielne linie produkcyjne, obie posiadały swoje osobne systemy sterowania ze standardowym wyposażeniem.

 
Ewentualne błędy nie zatrzymają funkcjonowania całej fabryki

Modernizacja wiązała się z kilkoma wyzwaniami.

Z pierwszej linii produkcyjnej beton transportowany jest koleją kubełkową, druga linia wyposażona jest w system załadunku kruszywa. Obie linie posiadają po 4-6 wag i odrębny układ logiczny, jednakże muszą się ze sobą komunikować ze względu na korzystanie ze wspólnych zasobników kruszywa. Jak wspomniano powyżej węzeł posiada dwa układy logiczne, co oznacza że zatrzymanie jednej linii produkcji betonu w wyniku błędu nie zatrzyma produkcji całej fabryki.

Nowy system musi również przetwarzać dane o surowcach i recepturach z odrębnego programu, który wymaga własnego programu przesyłania danych.

 
Odpowiednie przygotowanie zapobiega przestojom produkcji

Właściwe przygotowanie do realizacji zlecenia zapobiega przestojom w czasie produkcji, co stanowi duże ryzyko w czasie zmiany istniejącego systemu. Na nowy W normalnej sytuacji produkcja jest zatrzymana i uruchomiona ponownie dopiero po wymianie całości systemu.

W większości przypadków proces produkcyjny nie mógł zostać przetestowany wcześniej, dlatego też testy programów odbywają się na placu budowy. W konsekwencji nie można precyzyjnie oszacować jak długo potrwa proces wymiany – jeden dzień, kilka dni lub kilka tygodni?

Dobrą wiadomością jest to, że system WillControl oraz wszystkie procesy mogą być w pełni przetestowane w siedzibie Tecwill, co oznacza, że podczas fazy rozruchu personel może się skupić na samym montażu wyposażenia oraz szkoleniu Klienta.

Wirtualizacja procesów wykorzystywana do testowania oprogramowania została opracowana przez Tecwill Oy.

Tecwill sprostał wymaganiom firmy Lujabetoni Oy w efekcie czego Klient otrzymał: System bezpiecznej i stabilnej produkcji wysokiej jakości prefabrykatów betonowych i betonu towarowego oraz możliwość łatwej rozbudowy systemu obsługi i konserwacji, a także rozbudowy systemu sterowania i instalacji elektrycznej w przyszłości.

 

Dokładnie ważenie oraz precyzja oszczędzają cement i ograniczają reklamacje klientów

System sterowania WillControl jest wstanie używać modeli matematycznych stworzonych dla każdego urządzenia dozującego, a dzięki temu uzyskać wyższą precyzje dozowania bez strat wydajności produkcyjnych. Zwiększając precyzje dozowania redukuje się różnice w klasie wytrzymałości betonu, co zmniejsza potrzebę dodawania cementu do mieszanki betonowej. Niskie odchylenie standardowe w trakcie produkcji zmniejszy liczbę reklamacji końcowego Klienta. Jednocześnie zmniejszy to koszty naprawy defektów prefabrykatów betonowych, które odrzucono ze względu na niską jakość i niezbędne poprawki posprzedażowe. Właśnie w ten sposób system WillControl zwiększa rentowność działalności.

By utrzymać niskie koszty serwisów i konserwacji, należy zminimalizować ilość przestarzałych urządzeń systemu sterowania, które nie są kompatybilne z nowymi rozwiązaniami. Wszystkie elementy systemu sterowania i systemu elektrycznego, które nie zostaną wymienione podczas modernizacji w przyszłości mogą stwarzać problemy. Mogą doprowadzić do przestojów w produkcji, generować koszty analizy błędów i napraw z powodu brakujących lub niekompletnych rysunków i braku części zamiennych. Równie ważną rzeczą, którą trzeba brać pod uwagę jest to, że stary sprzęt elektryczny może stwarzać wysokie ryzyko zagrożenia pożarowego. Poprzez wymianę systemu sterowania i systemy elektrycznego dostęp to części zamiennych w przyszłości jest łatwiejszy, a ryzyko pożarowe zminimalizowane.

 

Węzeł betoniarski dla firmy Lujabetoni w Hämeenlinna

Węzeł pracujący w firmie Lujabetoni w Hämeenlinna produkuje beton towarowy oraz prefabrykaty betonowe (słupy, belki, płyty betonowe, elementy sprężone, płyty stropowe kanałowe, balkony, ściany oraz elementy kominowe Luja) – całkowicie zgodne z wymaganiami klientów.

 

POBIERZ BROSZURĘ SERWISOWĄ »

avatar

Mika Silvennoinen

Service and Sales Director, Finland

+358 10 830 2936