Janne Tuomikko 7.9.2020 8 min read

Relokacja węzłów betoniarskich

Istnieje wiele powodów, dla których producenci betonu towarowego decydują się na przeniesienie węzła betoniarskiego:

 • Konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu
 • Wzrost zapotrzebowania na beton w danej lokalizacji i ekspansja na nowe rynki
 • Konieczność zmniejszenia dystansu do Klientów lub Dostawców
 • Realizacja dużych projektów budowlanych
Wysiłek włożony w cały proces przeniesienia węzła zależy głównie od jego konstrukcji/budowy.

1. Typ pierwszy, Węzeł stacjonarny – relokacja trudna i kosztowna

Generalnie węzły stacjonarne nie są projektowane na możliwość ich przeniesienia. Posiadają konstrukcję zaprojektowaną pod potrzeby konkretnej działki budowlanej i spełniają wymagania postawione przez Klienta w momencie ich instalacji. Konstrukcyjnie podzielone są na szereg elementów montowanych ze sobą krok po kroku na placu budowy.

Wadami węzłów stacjonarnych są:
 • Kosztowna konstrukcja
 • Wiele prac inżynieryjnych i projektowych dopasowujących węzeł do posiadanej działki
 • Prace projektowe związane z izolacją termiczną węzła
 • Faza testów prowadzona na placu budowy w celu sprawdzenia czy wszystkie komponenty i systemy działają

 

Concrete batching plant
Jakakolwiek próba przeniesienia i ponownego montażu tego typu węzła, jeżeli nie można tego uniknąć, wymaga dobrego planowania każdego z etapów demontażu i ponownej instalacji. Dlatego tak ważna jest dokładna dokumentacja maszyny!
Jeżeli przeniesienie będzie dotyczyło węzła stacjonarnego, często wymagane są dodatkowe analizy, czy nawet zrobienie dodatkowej uszczegółowionej dokumentacji.
 • Schematy/rysunki wszystkich pomieszczeń węzła oraz zainstalowanych urządzeń
 • Przegląd stanu technicznego węzła oraz określenie czy jego stan pozwala na przeniesienie lub czy nie wymaga renowacji lub zezłomowania. Często bardziej kosztowna okazuje się naprawa zużytego/uszkodzonego urządzenia, niż jego wymiana na nowe.
 • Instrukcje użytkowania i konserwacji, zapisu z przeprowadzonych serwisów i czynności konserwacyjnych, stany magazynowe części zamiennych, dane z systemu sterowania węzłem
 • Instrukcja dotycząca: połączeń modułów ich demontażu, załadunku, pakowania, zabezpieczenia do transportu, samego transportu, ponownego montażu i rozruchu
 • Określenie, jakie prace ziemne i fundamentowe są wymagane na nowej lokalizacji
 • Opróżnienie wszystkich zasobników, silosów, podajników, zbiorników i wag

2. Typ drugi, węzeł mobilny na kołach – relokacja w niektórych przypadkach kosztowna i trudna

Ten typ węzła składa się głównie z ramy, na której posadowiony jest mieszalnik, wagi, urządzenia dozujące i transportujące surowiec. Mniejsze maszyny wyposażone są również w małe zasobniki kruszywa. W przypadku większych maszyn węzeł podzielony jest na dwa moduły: mieszalnika i kruszywa. Mniejsze maszyny wyposażone są w hak tak, aby była możliwość ich podpięcia pod ciągnik siodłowy. Wysoka mobilność takich rozwiązań jest ich główną zaletą, jednakże często moduły zasobników, sterownia, dodatkowe pomieszczenia i silosy cementowe wymagają oddzielnych środków transportu do ich przewiezienia.

Co więcej, aby mieć możliwość transportu węzła i jego podpięcia pod ciągnik siodłowy wymagane jest, również przepisami drogowymi, jego odpowiednie przygotowanie. Są to wielokrotnie kilkudniowe prace demontażowe części urządzeń i konstrukcji dyktowane wymiarami transportowymi i technologicznymi rozwiązaniami maszyny.

 

Węzły na kołach o niskiej wydajności produkcyjnej i bez dodatkowego wyposażenia mogą być szybko przeniesione na nowe miejsce, jednakże mają wiele wad z tym związanych:
 • Ograniczona przestrzeń magazynowa kruszywa
 • Niska wydajność produkcyjna
 • Wysokie koszty operacyjne związane z częstotliwość napełniania zasobników i silosów
 • Bardzo mała przestrzeń do prac konserwacyjnych i serwisowych; brak tradycyjnych schodów i pomostów serwisowych umożliwiających te prace
 • Izolacja termiczna musi być demontowana i ponownie instalowana przy każdych przenosinach. Dodatkowo musi być transportowana oddzielnie
 • Wysokie i drogie w wykonaniu rampy najazdowe związane z wysokością zasobników kruszywa (wysokością załadunku)
Mobile plantRelokacja i ponowny montaż takiego węzła mogą być bardzo kosztowne

 

Jeżeli węzeł przeznaczony jest do pracy w zimnych lub gorących warunkach klimatycznych istnieje długa lista prac przy demontażu/montażu izolacji termicznej. Bardzo często pojawiają się problemy z podpięciem ciągnika siodłowego szczególnie po długim czasie eksploatacji i wynikają one z zanieczyszczenia wodą i brudem połączenia sprzęgającego.


3. Typ trzeci, węzeł kontenerowy – łatwy do przeniesienia w ekonomiczny sposób

Ten typ węzła betoniarskiego staje się coraz bardziej popularny. Budowa tych betoniarni oparta jest o konstrukcję modułową w pełni wyposażoną w: zasobniki kruszywa, mieszalnik, silosy cementowe, sprzęt dozujący i ważący surowców oraz inne urządzenia pozwalające na optymalną eksploatację, konserwację i serwisowanie maszyny. Większość urządzeń jest zainstalowana i fabrycznie przetestowana przed wysyłką do Klienta.

 

Concrete Plant
Relokacja i ponowna instalacja kontenerowego węzła betoniarskiego jest łatwa i najbardziej ekonomiczna, nawet w przypadku maszyny z izolacją termiczną.
 • Wysokiej klasy izolacja termiczna jest zainstalowana fabrycznie i nie jest wymagany jej demontaż przy przenosinach węzła
 • Węzeł może być wyposażony w mobilną stalową ramę fundamentową i mobilne elementy rampy najazdowej
 • Łatwy załadunek, transport i rozładunek dzięki wymiarom kontenerów morskich
 • Łatwe połączenie modułów węzła dzięki szybkozłączom
 • Łatwe połączenie modułów węzła dzięki szybkozłączom
Podsumowanie:

Patrząc na wszystkie aspekty: ekonomiczne, wymaganej przestrzeni, funkcjonalności, kosztów operacyjnych, łatwości serwisowania, czasu i wysiłku przy relokacji oraz tzw. śladu ekologicznego – nie ma lepszego rozwiązania niż mobilny kontenerowy węzeł betoniarski!

 

Możesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach z naszej broszury:

POBIERZ BROSZURĘ SERWISOWĄ »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911