Janne Tuomikko 30.11.2020 9 min read

Transport betonu w fabryce elementów prefabrykowanych

W węźle produkującym beton na potrzeby produkcji elementów prefabrykowanych, wydajność systemu transportującego mieszankę musi odpowiadać potrzebom produkcyjnm linii prefabrykacji. Większość węzłów tego typu stosuje system kolei kubełkowych. Co trzeba wziąć pod uwagę projektując system kolei kubełkowej?

Jakiego rodzaju wyposażenie zawiera system kolei kubełkowej?

System kolei kubełkowej składa się z jednej lub więcej linii transportujących oraz co najmniej jednego kubełka z dodatkowym wyposażeniem.

Transportu betonu w oparciu o kolej kubełkową powinien być brany pod uwagę już na etapie rozpoczęcia projektowania nowej instalacji węzła betoniarskiego.

mobilnabetoniarnia

Zdjęcie 1. Obrotowy kubełek poruszający się po dwóch torach

betoniarnia

Zdjęcie 2. Przenośnik kubełkowy z dolną klapa spustową.

Kolej kubełkowa korzysta z torowiska i napędzana jest przez silnik elektryczny. Zazwyczaj obok torów, po których porusza się kubełek prowadzone są szyny prądowe. Przy bardzo małych odległościach można zastosować zasilanie innego rodzaju. Kubełki poruszają się po torowisku, które wsparte jest na słupach hali produkcyjnej lub na oddzielnej stalowej konstrukcji wsporczej. Często wymagana jest budowa nowej konstrukcji wsporczej dla torowiska, szczególnie w starszych fabrykach prefabrykatów, gdzie istniejące słupy nie są w stanie przenieść dodatkowego obciążenia.

Kubełki poruszają się zarówno po jednym lub dwóch torach. Gdy występuje tylko jeden tor kubełek może huśtać się na boki. Wersja z podwójnymi szynami jest bardziej wytrzymała i częściej stosowana. Torowisko może posiadać zakręty, podjazdy, zjazdy i skrzyżowania torów.

Kubełki do betonu odgrywają kluczową rolę w systemie transportu. Kubełki są rozładowywane przez obrót do góry dnem lub za pomocą klap spustowych w dnie. Rozładunek przez dolne klapy jest najlepszym rozwiązaniem przy transportach na krótkim odcinku, zwłaszcza przy małych kubełkach.

Kubełki obrotowe dobrze się sprawdzają przy transportach na dłuższy dystans i przy większych pojemnościach.

węzełbetoniarski

Zdjęcie 3. Kolej kubełkowa dwutorowa, zakręt 90°

 

Jaki jest system sterowania? Jak odbywa się zamawianie betonu?

Bardzo ważną częścią systemu kolei kubełkowej w fabryce prefabrykacji betonowej odgrywa system sterowania. System sterowania obejmuje system zamawiania betonu z punktów zamawiania i transportem mieszanki w kubełku we wskazany punkt rozładunku. System sterowania musi działać niezawodnie by uniknąć przestojów produkcji.

Zamówienie na beton wykonywane jest z tzw. punktu zamówień, który może być punktem stacjonarnym lub przenośnym. Można stworzyć nawet kilka takich punktów zamówień. Obecnie zamówienia są przekazywane głownie bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WiFi z urządzeń przenośnych (np. tabletów)

Nowoczesny system sterowania pracuje praktycznie autonomicznie. Jest w stanie poprawnie regulować wilgotność betonu oraz inne ważne parametry. Otrzymane zamówienia są umieszczane w kolejce zamówień.

Jeśli zaistnieje taka konieczność zamówieniom z kolejki można nadać priorytet, co oznacza, że pilne zamówienie zostanie wykonane w pierwszej kolejności. Zamówienia z wysokim priorytetem dotyczą np. linii ciągłej produkcji, gdzie należy unikać przestojów w dostawach betonu.

Zamówienie może również zostać wysyłane automatycznie. W takim wypadku system sterowania podąża za procesem zalewania form, bierze pod uwagę zużycie betonu i automatycznie upewnia się, że odpowiednia ilość betonu znajduje się leju odbiorczym maszyny, na przykład maszyny (Extrudera) do produkcji płyt stropowych kanałowych.

 

Jak dobrać rozmiary niezbędnego systemu transportu?

Po pierwsze, trzeba skalkulować jakie ilości betonu i jak często są potrzebne w danych punktach odbioru. Po określeniu tych wymagań można obliczyć jak duże muszą być kubełki i z jaką prędkością mają się poruszać, by zawsze dostarczyć na czas odpowiednią ilość betonu do punktów rozładunkowych.

W przypadku większego węzła, warto najpierw przeprowadzić symulacje produkcji i transportu by upewnić się, że system jest wydolny. Niedoszacowany system transportu betonu może znacząco spowolnić produkcję lub nawet zatrzymać maszyny i operacje formowania. Również zadaniem systemu sterowania jest unikanie powstawania takich „wąskich gardeł”. Dodatkowo wydajność produkcyjna węzła betoniarskiego musi być również wzięta pod uwagę. Gdy możliwości produkcyjne węzła są zbyt małe, system kolei kubełkowej ich nie zrekompensuje.

Jakie koszty inwestycyjne trzeba uwzględnić?

Dobry plan to połowa drogi do sukcesu. Inwestując w system transportu betonu do prefabrykatów trzeba wiedzieć, że koszty planowania są bardzo niskie w porównaniu do ceny zamawianego sprzętu. Jednakże w celu zakupu odpowiedniego sprzętu trzeba wszystko starannie i ostrożnie zaplanować. Na inwestycję w system transportu dla nowego węzła betoniarskiego składa się: system torowisk, system zasilania, kubełki, system sterowania, system zamawiania, kosze odbierające i system mycia kubełków.

Na koszty instalacyjne składają się koszty instalacji mechanicznych i elektrycznych oraz ewentualne prace budowlane. Instalacja może być wykonana przez własny personel Klienta pod nadzorem dostawcy lub jako instalacja wykonana pod klucz.

węzełbetoniarski

Zdjęcie 4. Kosz odbierający beton z kubełków i zalewający formy produkcyjne.

 

Kubełki po wykonaniu transportu betonu, podjeżdżają do stacji mycia, gdzie znajduje się system myjący. Do mycia można użyć dysz wysokociśnieniowych, wykonać to ręcznie lub automatycznie. Kubełki obrotowe ustawiane są w pozycje rozładunku, myjka wysokociśnieniowa rozpoczyna pracę automatycznie myjąc kubełek od spodu. Kubełki z dolnymi klapami spustowymi myte są od góry.

Stacje myjącą można wyposażyć w systemy recyklingu do odzyskiwania popłuczyn, separacji kruszywa i tzw. wody brudnej pompując ją z powrotem do procesu produkcji mieszanki. W ten sposób na wagę wody trafia część wody recyklingowej redukując zapotrzebowanie na wodę czystą.

mobilnywęzełbetoniarski

Zdjęcie 5. Działanie myjki automatycznej

Podsumowanie

System transportu mieszanki betonowej przy produkcji prefabrykatów betonowych musi zostać starannie zaplanowany uwzględniając również możliwość jego rozbudowy wraz z rozbudową hal produkcyjnych. W takich przypadkach mieszalniki są wyposażane w kilka klap spustowych, tak aby torowiska można było zaplanować w sposób elastyczny i dokonywać spustu betonu na kilka linii kubełkowych z jednego mieszalnika.

Konstrukcja starego węzła może ograniczać możliwości zastosowania systemu transportu. Niektóre starsze węzły betoniarskie mogą sprawiać problemy wynikające z niewystarczającej wydajności produkcyjnej oraz niejednorodności mieszanki i niskiej jakości otrzymywanego betonu na skutek, na przykład niedokładnego dozowania lub nieodpowiedniego mieszania.

System transportu betonu Tecwill

Tecwill dostarcza systemy kolei kubełkowych dla małych, dużych, nowych czy już istniejących węzłów produkujących betony prefabrykowane. Dostawy obejmują również nowoczesny system sterowania, system zamówień oraz system myjący kubełki.

Aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania lub uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

POBIERZ BROSZURĘ SERWISOWĄ »

 

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911