Bartosz Trocha 23.8.2018 8 min read

Wszystkie pomieszczenia węzła zaprojektowane jako jeden kompaktowy zestaw

Wszystkie pomieszczenia węzła zaprojektowane jako jeden kompaktowy zestaw

Produkcja betonu w trybie ciągłym w węzłach stacjonarnych oraz mobilnych wymaga odpowiedniego magazynu kruszyw. Środowisko pracy musi być bezpieczne, a warunki pracy komfortowe pomimo potrzeby zgromadzenia dużych ilości surowca. Takie wymagania są wyzwaniem tym bardziej, kiedy kwestie te dotyczą mobilnego węzła betoniarskiego.

Z jednej strony powstaje potrzeba zapewnienia dostatecznej przestrzeni roboczej i magazynowej, jednakże duże przestrzenie i wymiary podnoszą koszty transportu. Z drugiej jednak strony, jeżeli węzeł nie zapewnia wystarczającej przestrzeni magazynowej, w wielu przypadkach dodatkowe kontenery magazynowe są instalowane później.

W północnych regionach Europy warunki zimowe są wyzwaniem dla dostawców węzłów betoniarskich. Aby uniknąć przerw w produkcji spowodowanych mrozami, niezwykle istotnym jest zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej pomieszczeniom produkcyjnym. Zatem już na etapie projektowania konstrukcji należy brać pod uwagę minimalizowanie występowania mostów termicznych, aby ograniczać ucieczkę ciepła i tym samym koszty ogrzewania.


Konstrukcja kontenerowa

Węzeł betoniarski, którego konstrukcja jest oparta o wymiary kontenerów morskich jest fabrycznie wyposażany w urządzenia, łącznie z izolacją termiczną i instalacjami elektryki i automatyki. Poza kontenerami stanowiącymi przestrzeń produkcyjną węzeł jest także wyposażony w dodatkowe kontenery, które mogą służyć innym celom i stanowić dodatkową przestrzeń magazynową.

Kontenery stanowiące konstrukcję wsporczą modułu mieszalnika mogą być puste, ale warto jest wykorzystać je do konkretnych celów. Te posadowione bezpośredni na gruncie mogą służyć jako pomieszczenie na domieszki chemiczne, dodatkowy magazyn części, warsztat lub własne laboratorium kontrolujące jakość produkowanej mieszanki betonowej. Kontenery na pierwszym piętrze zazwyczaj projektowane są, jako przestrzeń biurowa dla operatorów z umieszczonym tam systemem sterowania węzłem. Bezpośrednio na tych kontenerach ustawiany jest kontener mieszalnika i wag. Moduł zasobników kruszywa z urządzeniami dozującymi i ważącymi połączony jest z modułem mieszających skośnym przenośnikiem ważąco-transportującym (w mniejszych węzłach – elewatorem kieszeniowym).


Konstrukcja kontenerowa

Podsumowanie

Dobrze zorganizowana przestrzeń magazynowa surowców i efektywne wykorzystanie pomieszczeń produkcyjnych maszyny gwarantują czyste, ergonomiczne i bezpieczne środowisko pracy. Jednocześnie przeniesienie węzła na nowe miejsce można przeprowadzić bardzo szybko.

Moduł zasobników kruszywa, jak również kontener mieszalnika, wag oraz kontenery wsporcze mogą być sprawnie przetransportowane kilkoma transportami w jednym konwoju. To pozwala na obniżenie kosztów relokacji i pozwala na błyskawiczną instalację wszystkich modułów na nowym miejscu.


Przeczytaj o węźle betoniarskim ARCAMIX »