Węzeł betoniarski dla producentów galanterii betonowej

Modele COBRA lub TOWER mogą być specjalnie zaprojektowane dla producentów galanterii betonowej i produkować wysokojakościowe betony różnych klas.

Węzeł może zostać wyposażony w system dozowania barwników na potrzeby produkcji barwionych prefabrykatów. Istnieje możliwość dostawy razem z węzłem systemu transportu mieszanki betonowej z węzła na wibroprasę.


Węzeł może zostać wyposażony w konieczne urządzenia i sprzęt:
  • Mieszalniki 1 - 2 szt.
  • System transportu betonu, kubełek lub przenośnik taśmowy
  • System dozowania barwników płynnych i w proszku
  • Punkty zamawiania betonu, zlokalizowane tuż obok wibroprasy
  • System dozowania keramzytu
  • System regulacji konsystencji mieszanki