Węzeł betoniarski Simplex D-mix

Model Simplex D-Mix jest stacjonarnym, efektywnym kosztowo rozwiązaniem  odpowiednim dla produkcji betonów towarowych i prefabrykowanych. Istnieje wiele elastycznych sposobów połączenia węzła z linią technologiczną do prefabrykacji. Zasobniki kruszywa mogą być na zewnątrz hali produkcyjnej, natomiast moduł mieszający wewnątrz hali. Alternatywnie cały węzeł betoniarski może zostać zainstalowany wewnątrz hali najbliżej linii do prefabrykacji. Konstrukcje stalowe mogą zostać wyprodukowane przez Klienta lokalnie na podstawie dokumentacji wykonawczej Tecwill.

D-MIX może zostać zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Klienta i dostosowany do wymiarów posiadanej działki/miejsca oraz w połączony z linią w sposób sugerowany przez Klienta.

Model Simplex D-Mix jest wyposażony w wysokiej jakości mieszalnik planetarny. Wielkość zarobu w zależności od potrzeb wynosi od 0,5 do 2,0 m3. Węzeł wyposażony jest w pełni automatyczny system sterowania  WILLCONTROL umożliwiający produkcję betonu według dowolnej receptury. Gwarantuje on dokładne dozowanie surowców i umożliwia elastyczne zarządzanie zamówieniami z produkcji i wykonanymi zarobami. Dla betonów suchych wykorzystywanych do produkcji prefabrykatów system umożliwia dokonywanie automatycznej regulacji wilgotności mieszanki za pośrednictwem zainstalowanej sondy wilgotności. Węzeł może zostać wyposażony w inne przydatne opcje jak: system dozowania barwników lub system dozowania włókien (zbrojenie rozproszone).