Modernizacja węzłów betoniarskich

 

Kiedy praca na węźle betoniarskim przerywana jest awariami i nieplanowanymi postojami, a jego wyposażenie wymaga coraz więcej konserwacji, zasadnym jest wymiana niektórych urządzeń lub całkowita modernizacja węzła.

Modernizacja może być rozwiązaniem problemów, wtedy gdy:

  • Zakres konserwacji urządzeń jest coraz większy i występują przerwy w produkcji spowodowane koniecznością dokonywania napraw
  • Nie ma dostępnych części zamiennych i aktualizacji systemu sterowania
  • Wymagana jest większa zdolność produkcyjna

Zazwyczaj modernizacja obejmuje wymianę/naprawę urządzeń mechanicznych oraz wymianę systemu sterowania.