Usługi i produkty

Jako uzupełnienie naszych pakietów serwisowych oferujemy szeroki zakres usług serwisowych, np. indywidualne zestawy części zamiennych, liczne akcesoria jak również zindywidualizowane programy sterowania w przypadkach modernizacji węzłów betoniarskich.

Poniższa lista prezentuje usługi i produkty serwisowe odpowiednie dla węzła betoniarskiego podczas całego okresu jego eksploatacji. Bezusterkowe działanie maszyny w połączeniu z optymalną wydajnością produkcyjną pozwoli na osiąganie oczekiwanych wyników finansowych.


Części zamienne i zużywające się
 • mechaniczne i elektryczne części zamienne
 • części zużywające się mieszalników i innych urządzeń
 • Portal internetowy LinkOne dla zamawiania części zamiennych (serwis internetowy pozwala na szybkie znalezienie i zamówienie potrzebnych części i złożenie zamówienia)
Korzyści dla CIEBIE
 • Oryginalne i pasujące części najwyższej jakości dostarczone w wymagane miejsce
 • Dobór i dostawa odpowiedniego zamiennika (z określeniem producenta), jeżeli oryginalna część nie jest dostępna
Szkolenie i wsparcie z zakresu użytkowania
 • Wsparcie z zakresu używania programów i urządzeń tzw. helpdesk
 • Szkolenie jak konserwować programy i urządzenia na węźle
 • Informacje jak radzić sobie z naprawami i usterkami
Konsultacje i planowanie
 • Optymalizacja procesu, np. podniesienie wydajności produkcyjnej węzła
 • Optymalizacja procesu produkcji betonu, na przykład:
  • kontrola jakości, raportowanie, fakturowanie
  • urządzenia ważące i ich regulacja w celu osiągnięcia najwyższych i oczekiwanych dokładności
  • urządzenia ważące i dostosowanie procesu do specjalnych wymagań i nietypowej produkcji/produktów
  • możliwe zmiany w koncepcji programu sterującego
Konserwacja węzła betoniarskiego
 • Kalibracja wag zgodnie z obowiązującymi normami/przepisami
 • Techniczna aktualizacja systemu automatyki WillControl
  • aktualizacja sterownika programowalnego (PLC)
  • dostęp zdalny do węzła pozwalający na szybką pomoc w sytuacjach awaryjnych
 • Modyfikacje oprogramowana według indywidualnych potrzeb, np. implementacja nowych urządzeń na węźle i ich sterowanie
 • Wymiana komputerów, rekomendowana gdy ich wiek przekracza 3 lata, aby uniknąć awarii które spowoduje zatrzymanie maszyny i straty w produkcji
 • Usługi serwisowe wymagane po przeniesieniu węzła na nową lokalizację
 • Instalacje urządzeń i prace konserwacyjne
 • Planowanie i przeprowadzanie technicznych modyfikacji urządzeń
 • Analiza stanu technicznego węzła betoniarskiego
Modernizacja
 • Instalacja urządzeń i akcesoriów oraz ich połączenie z systemem sterowania
  • Wymiana mieszalników
  • Modyfikacja zasobników kruszywa i urządzeń załadunku
  • Dodatkowe silosy cementowe, domieszki do betonu wraz z urządzeniami dozującymi
  • Aktualizacja obecnego lub implementacja nowego:
   • przechowywania i dozowania domieszek/dodatków do betonu
   • system ogrzewania
   • system recyklingu betonu
   • system dozowania włókien (zbrojenie rozproszone)
   • systemy dozowania/przechowywania barwników
   • system sterowania węzłem
 • renowacja urządzeń i modernizacja kompletnego węzła betoniarskiego