Wyposażenie wezla betoniarskiego

Silosy cementu

 • Wyposażenie silosów cementu
 • podajniki śrubowe cementu
 • podajniki śrubowe krzemionki i popiołów
 • filtry

Mieszalniki

 • mieszalniki planetarne LAPA 500 – 3000 l

Przenośniki

 • przenośniki taśmowe
 • elewatory kieszeniowe box-section
 • pionowy elewatorowy przenośnik kruszywa VERTEC

Wagi

 • wagi kruszywa
 • wagi cementu
 • wagi wody
 • wagi dodatków

Zasobniki kruszywa

 • zsypnie kruszyw
 • przenośniki
 • dozowniki, klapy i taśmy dozujące
 • pokrywy i mechanizm otwierający

System ogrzewania kruszywa

 • system ogrzewania kruszywa
 • oprogramowanie sterujące