Magazynowanie i transport cementu

Urządzenia znajdujące się w ofercie Tecwill do przechowywania i transportu materiałów wiąż takich jak cement, popioły lotne, krzemionka, wapień:
  • Silosy o pojemności od 25 do 250 m3
  • Podajniki ślimakowe
  • Filtry odpylające
  • System pomiaru napełnienia silosów
  • Systemy napełniania silosów
  • Urządzenia bezpieczeństwa na silosach