Magazynowanie i transport kruszywa

Urządzenia znajdujące się w ofercie Tecwill do magazynowania i transportowania kruszywa, piasku, grysów:

 • Systemy załadunku zasobników kruszywa
 • Poziome i pionowe zasobniki kruszywa
 • Kraty przesiewowe i klapy zasobników
 • Dozowniki taśmowe
 • Klapy dozujące
 • Taśmy ważące
 • Dozowniki wibracyjne
 • VERTEC taśmy kieszeniowe pionowego załadunku
 • System dozowania i ważenia kruszywa „w locie“ tzw. "on the fly"
 • Przenośniki taśmowe poziome i nachylone
 • Bufory magazynujące kruszywo
 • Systemy pomiaru wilgotności kruszywa