Ogrzewanie kruszywa i wody

System ogrzewania TurboCobra

System TurboCobra składa się z urządzeń, które projektowane są dla określonej wydajności produkcyjnej węzła betoniarskiego, wymagań Klienta oraz warunków pogodowych. Na system składają się następujące urządzenia:
 • Kontener grzewczy , produkuje energię dla ogrzania kruszywa i ogrzania wody zarobowej
 • System orurowania wraz z automatycznymi zaworami dla dystrybucji energii grzewczej do zasobników kruszywa
 • Orurowanie wody gorącej i system dozowania wody gorącej
 • System sterowania WillConHot dla kontroli procesu ogrzewania i produkcji ciepłego betonu

Jeżeli system jest częścią dostawy węzła betoniarskiego Tecwill, całość wyposażenia łącznie z orurowaniem będzie wykonana fabrycznie "pod klucz"Cechy i korzyści

System ogrzewania kruszywa TurboCobra jest ekonomicznym i efektywnym rozwiązaniem umożliwiającym:
 • Szybkie ogrzewanie kruszywa podczas produkcji
 • Szybkie ogrzewanie wody przy równoczesnym ogrzewaniu kruszywa
 • Ogrzewanie pomieszczeń węzła betoniarskiego
 • Odpowiedni dla producentów prefabrykacji betonowej
 • Produkcja ciepłego betonu zgodnie z zadaną docelową temperaturą mieszanki betonowej
System TurboCobra sterowany jest za pośrednictwem systemu sterowania Tecwill WillConHot, który odpowiada za:
 • sterowanie temperaturą kruszywa zgodnie z zadanymi parametrami
 • pomiar temperatury frakcji kruszyw
 • pomiar temperatury wody
 • pomiar temperatury mieszanki betonowej w mieszalniku
 • produkcja ciepłego betonu zgodnie z zadaną docelową temperaturą mieszanki betonowej

Wyposażenie opcjonalne

System TurboCobra może zostać dostarczony wraz z wyposażeniem opcjonalnym, na przykład:
 • orurowanie dla mycia betonowozów z wykorzystaniem ciepłej wody
 • Dodatkowy zbiornik wody zimnej zainstalowany w kontenerze grzewczym
 • System ogrzewania stołów produkcyjnych w fabrykach betonowych elementów prefabrykowanych
 • Dodatkowy system ogrzewania hal produkcyjnych
 • Dodatkowy system ogrzewania dojrzewalni elementów betonowych
 • palnik na gaz w miejsce palnika olejowego