Systemy dozowania barwników i włókien

System dozowania stalowych i syntetycznych włókien dla betonów natryskowych (torkretu)

Wszystkie modele węzłów betoniarskich produkcji Tecwill mogą zostać wyposażone w ręcznę bądź w pełni automatyczne systemy dozowania włókien stalowych lub włókien z tworzyw sztucznych. Na system składa się:

  • Moduł dozujący włókna
  • Przenośnik transportujący włókna do systemu transportu kruszywa
  • W pełni automatyczny system sterowania, który dozuje określoną w recepturze ilość włókien. System zintegrowany jest z programem Tecwill WillControl
  • Opcjonalna zabudowa systemu dozowania włókien
Korzyści płynące z używania systemu dozowania włókien w węzłach Tecwill wyposażonych w dynamiczny system ważenia kruszywa "w locie" tzw. "on the fly":

Ważenie "w locie" pozwala na dozowanie włókien w tym samym czasie kiedy dozowane i ważone jest kruszywo. Włókna trafiają na kruszywo, które znajduje się w ruchu (na taśmie ważącej) tym samym są wstępnie wymieszane z kruszywem już na etapie dozowania. Daje to ogromne korzyści w porównaniu do wszystkich innych tradycyjnych systemów:

  • czas mieszania włókien w betonie jest krótszy ze względu na fakt iż włókna są wstępnie wymieszane z kruszywem
  • mniejsze zużycie mieszalnika w związku z wymaganym krótszym czasem mieszania
  • lepsza jakość mieszanki betonowej dzięki homogenicznej zawartości włókien w mieszance
  • brak występujących zbitych skupisk włókien (tzw. "jeży")
Systemy dozowania włókien polipropylenowych

Włókna polipropylenowe są również jako zbrojenie rozproszone przy torkretowaniu. Mają mały ciężar i wymagają specjalnych systemów dozowania. Posiadamy dwa systemy dozowania tego typu włókien:

  • Ręczne system dozowania dla gotowy włókien w paczkach (zazwyczaj paczki po 5 kg)
  • W pełni automatyczny system dozowania
System dozowania barwników

Barwniki do betonu występują zazwyczaj w formie płynnej lub sypkiej (proszek). System dozowania barwników w płynie składa się ze zbiorników magazynowania, pomp, wagi oraz orurowania. Zbiorników można zastosować od 1 do 6 szt. w zależności od wymagań Klienta.

Barwniki sypkie występują w postaci proszku lub granulatu w zależności od zastosowania. Oba typy barwników wymagają specjalnego systemu dozowania.

Proszek/granulat dozowany jest z zasobników magazynujących do wagi za pomocą podajnika ślimakowego. Gotowa ilość włókien dozowana jest z wagi do mieszalnika za pomocą pneumatycznego systemu. Mieszalnik może zostać wyposażony w zbiornik pośredni dla barwników w proszku. System dozowania jest połączony z systemem sterowania węzła dla możliwości automatycznego dozowania.